Transform Together Scholarships

Transform Together Scholarships

Sheffield Hallam University
Sheffield Hallam University

Sheffield Hallam University

Sheffield, England, UK

Dịch vụ hướng nghiệp và tư vấn tại đại học Sheffield Hallam University hỗ trợ từng sinh viên về hồ sơ xin việc và phỏng vấn và thường xuyên mời các chuyên gia trong ngành đến đứng lớp hay diễn thuyết, trường cũng tổ chức nhiều hội chợ việc làm theo từng chuyên ngành cụ thể thực sự được chú trọng và để tâm. Đó cũng là lý do mà Sheffield Hallam có 93% sinh viên đi làm hoặc học tiếp lên trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp (DLHE 2013-2014) và cũng khiến cho rất nhiều sinh viên quyết định lựa chọn trường là điểm đến tiếp theo.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Sheffield Hallam University
Tên chương trình học bổng Transform Together Scholarships
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng 50% học phí

Điều kiện khác Nộp đơn xin học bổng

Điều kiện chi tiết

  • (chỉ sau đại học) - đã đạt được tối thiểu 2.1 hoặc tương đương bằng danh dự của bạn và phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào tiếng Anh và học thuật cho khóa học của bạn.
  • (chỉ đại học) - đã đạt được các yêu cầu đầu vào tiếng Anh và học thuật cho khóa học. Nếu bạn được trao học bổng đại học, bạn phải hoàn thành thành công mỗi năm học để tiếp tục nhận được miễn lệ phí

Học bổng khác của trường

Sheffield Hallam University Cấp học Điều kiện Sheffield Hallam University

Vice Chancellor’s Award for South East Asia

Giá trị: £3,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Stirling Cấp học Điều kiện University of Stirling

INTO University of Stirling JV Progression Scholarships

Giá trị: Up to £3,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Birmingham City University Cấp học Điều kiện Birmingham City University

Postgraduate Scholarship:

Giá trị: GBP 2,000

Thạc sĩ

De Montfort University Cấp học Điều kiện De Montfort University

Scholarship for Vietnamese student

Giá trị: 50% học phí

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

The University of Manchester Cấp học Điều kiện The University of Manchester

Global Futures Scholarship

Giá trị: GBP 2000

Cử nhân , Thạc sĩ

Aberystwyth University Cấp học Điều kiện Aberystwyth University

MERIT AWARDS

Giá trị: £1,000

Cử nhân

cho những sinh viên học giỏi trong cuộc thi Học bổng tuyển sinh nhưng suýt bỏ lỡ việc nhận Học bổng

Học bổng khác trên thế giới

Fontys University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Fontys University of Applied Sciences, Netherlands

Top Talent Scholarship

Giá trị: €2.100

Cử nhân

GPA 75% trở lên trong môn Toán và Vật Lý - Tiếng Anh IELTS 6.0

CV, Motivation Letter

University of Wollongong, Australia Cấp học Điều kiện University of Wollongong, Australia

Entrance scholarship

Giá trị: 25% học phí

Cao đẳng

The University of Adelaide, Australia Cấp học Điều kiện The University of Adelaide, Australia

The 2020 Eynesbury College International Scholarship

Giá trị: 5% - 10%

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

James Cook University, Australia Cấp học Điều kiện James Cook University, Australia

Entrance Scholarship

Giá trị: $2500AUD

Cao đẳng , Dự bị đại học

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

10kclub.io Scholarship

Giá trị: 10000 USD

Cử nhân