Transform Together Scholarships

Transform Together Scholarships

Sheffield Hallam University
Sheffield Hallam University

Sheffield Hallam University

Sheffield, England, UK

Dịch vụ hướng nghiệp và tư vấn tại đại học Sheffield Hallam University hỗ trợ từng sinh viên về hồ sơ xin việc và phỏng vấn và thường xuyên mời các chuyên gia trong ngành đến đứng lớp hay diễn thuyết, trường cũng tổ chức nhiều hội chợ việc làm theo từng chuyên ngành cụ thể thực sự được chú trọng và để tâm. Đó cũng là lý do mà Sheffield Hallam có 93% sinh viên đi làm hoặc học tiếp lên trong vòng 6 tháng sau khi tốt nghiệp (DLHE 2013-2014) và cũng khiến cho rất nhiều sinh viên quyết định lựa chọn trường là điểm đến tiếp theo.

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng Sheffield Hallam University
Tên chương trình học bổng Transform Together Scholarships
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng 50% học phí

Điều kiện khác Nộp đơn xin học bổng

Điều kiện chi tiết

  • (chỉ sau đại học) - đã đạt được tối thiểu 2.1 hoặc tương đương bằng danh dự của bạn và phải đáp ứng các yêu cầu đầu vào tiếng Anh và học thuật cho khóa học của bạn.
  • (chỉ đại học) - đã đạt được các yêu cầu đầu vào tiếng Anh và học thuật cho khóa học. Nếu bạn được trao học bổng đại học, bạn phải hoàn thành thành công mỗi năm học để tiếp tục nhận được miễn lệ phí

Học bổng khác của trường

Sheffield Hallam University Cấp học Điều kiện Sheffield Hallam University

Study Abroad Scholarships

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ , Cao đẳng

Sinh viên đăng ký vào khóa học và đạt điều kiện tiếng Anh đầu vào của khóa

Vice Chancellor’s Award for South East Asia

Giá trị: £3,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm

d’Overbroeck’s College Cấp học Điều kiện d’Overbroeck’s College

Olympiad scholarship

Giá trị: lên đến 100% học phí

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.0

Friendship Ambassador Award

Giá trị: £1500 đến £6000

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 5.0

Tham các hoạt động ngoại khóa, từ thiện hoặc có năng khiếu nghệ thuật, thể thao xuất sắc

Oxford Sixth Form College Cấp học Điều kiện Oxford Sixth Form College

Học bổng 40% học phí dành cho chương trình A Level hoặc BTEC

Giá trị: 40% Học phí

Trung học

Tiếng Anh IELTS : 6.5 (All skill)

Oxford International College (OIC) Cấp học Điều kiện Oxford International College (OIC)

OXFORD INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS

Giá trị: 50% học phí

Trung học

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 6.0 trở lên

Cardiff Sixth Form College Cấp học Điều kiện Cardiff Sixth Form College

Học bổng 50% học phí dành cho sinh viên quốc tế của Cardiff Sixth Form College

Giá trị: 50% học phí

Trung học

Học bổng khác trên thế giới

San Domenico School Cấp học Điều kiện San Domenico School

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $33,500 / năm

Trung học

Monterey Bay Academy Cấp học Điều kiện Monterey Bay Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $15,000 / năm

Trung học

The Knox School Cấp học Điều kiện The Knox School

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $24,000 / năm

Trung học

West Nottingham Academy Cấp học Điều kiện West Nottingham Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $23,300 / năm

Trung học

Thornton Academy Cấp học Điều kiện Thornton Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $18,000 / năm

Trung học