Học bổng đầu vào

Học bổng đầu vào

Orono High School
Orono High School

Orono High School

Orono, Maine, USA

Trung học công lập Orono High School có truyền thống đào tạo học thuật xuất sắc. Bên cạnh những khoá học trang bị kiến thức vào đại học, trường còn có các môn nâng cao (AP) và Chương trình tiếng Anh chuyên sâu cho sinh viên quốc tế. Đặc biệt, tất cả học sinh tốt nghiệp từ trường trung học Orono đều được tự động cấp Thư nhập học có điều kiện vào trường Đại Học Maine.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Orono High School
Tên chương trình học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 8.000USD

Điều kiện khác Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Học bổng khác của trường

Orono High School Cấp học Điều kiện Orono High School

Học bổng đầu vào

Giá trị: 8.000USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Saint Louis University (SLU) Cấp học Điều kiện Saint Louis University (SLU)

International Year One Scholarship

Giá trị: $4,000 - $10,000 average

Đại học quốc tế năm 1

University of Massachusetts Boston Cấp học Điều kiện University of Massachusetts Boston

Beacon’s Merit Scholarship

Giá trị: $4,000 -$8,000

Cử nhân

GPA 3.4+

Lipscomb University Cấp học Điều kiện Lipscomb University

Trustee Scholarship

Giá trị: Học bổng toàn phần

Cử nhân

Concordia High School Cấp học Điều kiện Concordia High School

Học bổng đầu vào trường Concordia High School 2019

Giá trị: 5.180 USD

Trung học

Nộp hồ sơ & Phỏng vấn

Illinois State University Cấp học Điều kiện Illinois State University

Young America International Scholarship

Giá trị: $5,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

ICHM - International College of Hotel Management - ICHM Adelaide, Australia Cấp học Điều kiện ICHM - International College of Hotel Management - ICHM Adelaide, Australia

ICHM Entry ScholarshipsInternational Student Scholarships 2020

Giá trị: 10% tuition fee

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh 7.0 min 6.5

Aberystwyth University, UK Cấp học Điều kiện Aberystwyth University, UK

Music Scholarships 

Giá trị: £650

Cử nhân

Nộp đơn đăng ký cho trường

Bournemouth University, UK Cấp học Điều kiện Bournemouth University, UK

BU Sport Scholarship

Giá trị: £500 - £5,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Torrens University Australia, Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia, Australia

Merit Business Scholarship

Giá trị: 20% Giá trị toàn khóa học

Cử nhân

Maastricht School of Management (MsM), Netherlands Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM), Netherlands

Public Service/ NGO Scholarship

Giá trị: Up to 25% học phí

Thạc sĩ