Vice-Chancellor's Academic Excellence Postgraduate Scholarships

Vice-Chancellor's Academic Excellence Postgraduate Scholarships

Western Sydney University - Sydney Campus

Western Sydney University là trường đại học hiện đại với cơ sở hiện tại được xây vào năm 2000 trên nền tảng một bề dày lịch sử bắt đầu từ năm 1891. Trường hướng tới mục tiêu ”mang kiến thức cho cuộc sống” thông qua kết hợp hoạt động học tập với kinh nghiệm thực tiễn. Được xếp trong số 3% đại học hàng đầu thế giới theo Xếp hạng Đại học Thế giới danh giá của Times Higher Education, trường chú trọng đến tính toàn cầu, theo định hướng nghiên cứu và cam kết tạo tác động tích cực ở cấp khu vực, quốc gia và quốc tế. Trường coi trọng chất lượng học thuật xuất sắc, tính liêm chính và việc mưu cầu tri thức.

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng Western Sydney University - Sydney Campus
Tên chương trình học bổng Vice-Chancellor's Academic Excellence Postgraduate Scholarships
Loại học bổng 0
Bậc học Master
Giá trị học bổng 50% all tuition fee for 2 years

Số lượng

Chuyên ngành

Any

Hạn nộp
Điều kiện tóm tắt
GPA 5.95/7
Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Điều kiện chi tiết

- Hoàn thành đơn đăng kí trước 2 tháng khi khóa học bắt đầu

Học bổng khác của trường

Western Sydney University - Sydney Campus

Western Sydney International Scholarships – Postgraduate

$5.000 - $7.000

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Chi tiết

Western Sydney University - Sydney Campus

Postgraduate International Scholarship

Up to $15,000

for 2 years

Chi tiết

Western Sydney University - Sydney Campus

Undergraduate International Scholarship

Up to $22,500AUD

For 3 years

Chi tiết

Western Sydney University - Sydney Campus

Nexus Scholarships

lên đến $16,000

$4,000 for Semester 1 (coursework) $4,000 for Semester 2 (coursework) $8,000 for Semester 3 (research project involving a thesis of 10,000 to 15,000 words to be completed within six months) The three parts in total will amount to $16,000.

GPA 5.25 - Tiếng anh 6.5

Chi tiết

Western Sydney University - Sydney Campus

Western Sydney International Scholarships – Undergraduate

$5,000 - $7,000 per year

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Dựa trên thành tích lớp 12 để xét

Chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm

University of Sydney

Entrance Scholarship

AU$ 2,500 – 5,000 – 7,500 – 10,000

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Australian National University ANU

Progression Scholarship

AU$25.000

For the First Year Only

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Australian Catholic University (ACU)

Entrance Scholarship

50%

Giá trị $9.990

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Tối thiểu 5.5 min 5.0

Chi tiết

Charles Darwin University

Destination Australia

$15.000 per year

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Charles Darwin University

CDU International College Launch Scholarship

30%

For the pathway course duration

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Comox Valley School District (School District No. 71)

Entrance Scholarship

$ 500

GPA 8.0 - Ielts 8.0

Chi tiết

Wasatch Academy

Học bổng trường Wasatch Academy

lên đến 800 triệu

Phỏng vấn trực tiếp

Chi tiết

University of Fraser Valley.

British Columbia High School Entrance Scholarships

$ 5,000

Chi tiết

University of Fraser Valley.

International Regional Entrance Scholarships

$ 5,000

Chi tiết

University of Fraser Valley.

International Excellence Entrance Scholarships

$ 10,000

Chi tiết