Học bổng đầu vào trường William Academy

William Academy’s Entrance Scholarship

William Academy
William Academy

William Academy

Scarborough, Ontario, Canada

Tọa lạc tại bang Ontario với 2 cơ sở ở thành phố Toronto và Cobourg, William Academy là trường trung học tư thục nội trú nổi tiếng trong việc đào tạo cả học sinh quốc tế và học sinh Canada. Với môi trường học tập thân thiện và đa văn hóa, William Academy luôn có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với học sinh Việt Nam đang có dự định học tập tại Canada trong nhiều năm nay.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng William Academy
Tên chương trình học bổng William Academy’s Entrance Scholarship
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 2.000 - 10.000 CAD

Số lượng 15

Điều kiện tóm tắt
GPA 8.6
Tiếng anh 6.5
Điều kiện khác 1 bài essay và phỏng vấn 1 vòng cho bài học

Điều kiện chi tiết

Học dinh cần viết bài luận không giới hạn số từ để chấm học bổng.

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Niagara College Cấp học Điều kiện Niagara College

South East Asia Bursary

Giá trị: $1,000

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

FIC Fraser International College (Simon Fraser University) Cấp học Điều kiện FIC Fraser International College (Simon Fraser University)

FIC Women in STEM Scholarship

Giá trị: 2,500

Đại học quốc tế năm 1

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0 overall with minimum 6.0 in Reading and Writing and 5.5 in Speaking and Listening

Application form, Interview

Luther College High School Cấp học Điều kiện Luther College High School

Dome Scholarship

Giá trị: 1000

Trung học

Columbia Academy (Downtown Vancouver) Cấp học Điều kiện Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Principal’s Scholarship 

Giá trị: 300- 500 CAD

Trung học

GPA 85%

Sault College Cấp học Điều kiện Sault College

Sault College Scholarship

Giá trị: CAD 2,500

Cao đẳng , Cao đẳng nâng cao , Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

Tiếng Anh 6.0 tất cả các band

Học bổng khác trên thế giới

American University, USA Cấp học Điều kiện American University, USA

Academic +Talent Program

Giá trị: $18,000

Cử nhân

Murdoch University, Australia Cấp học Điều kiện Murdoch University, Australia

Scientific Excellence Scholarship

Giá trị: $5.000

Cử nhân

GPA 3.5/4 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University College London, UK Cấp học Điều kiện University College London, UK

Great Scholarship

Giá trị: 10,000

Chứng chỉ sau đại học

University of Central Lancashire, UK Cấp học Điều kiện University of Central Lancashire, UK

Excellence Scholarship

Giá trị: 3000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Colorado State University, USA Cấp học Điều kiện Colorado State University, USA

GPA&SAT Scholarship

Giá trị: $40,000

Cử nhân

GPA 3.3/4.0