Học bổng du học Canada bậc Đại học - Cao Đẳng

Toronto Metropolitan University ( Ryerson University ) Cấp học Điều kiện Toronto Metropolitan University ( Ryerson University )

President Entrance Scholarship

Giá trị: 40,000 CAD

Cử nhân

TMUIC Exclusive Scholarship Opportunity

Giá trị: Up to $4,000 CAD

Đại học quốc tế năm 1

Langara College Cấp học Điều kiện Langara College

International Regional Entrance Scholarship $7.500 CAD

Giá trị: 7,500 CAD

Cử nhân

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 7.0 các kỹ năng từ 6.5

Niagara College Cấp học Điều kiện Niagara College

Niagara English for Academic Preparation Scholarship

Giá trị: 2,500

Cao đẳng , Cao đẳng nâng cao , Cử nhân

Niagara Entrance scholarships

Giá trị: $2,000 - 20,000 CAD

Cao đẳng , Cử nhân

GPA 7.8+ - Tiếng Anh 6.0+

Wilfrid Laurier University Cấp học Điều kiện Wilfrid Laurier University

Laurier Scholar

Giá trị: up to $40,000

Inspiring Liven Scholarship

Giá trị: $2,000 - $4,000

Entrance Scholarship based on GPA

Giá trị: 1,000 - 4,000

GPA 8,0

Fanshawe College Cấp học Điều kiện Fanshawe College

Vietnam Language Excellence Entrance Award 2023-2024

Giá trị: $CAD 2,000

GPA 8.0+ - Tiếng Anh IELTS 7.0

University of Regina Cấp học Điều kiện University of Regina

Học giả xuất sắc

Giá trị: 74,000

Cử nhân

International Entrance Scholarship

Giá trị: $3000

Cử nhân

International Undergraduate Student Welcome Award

Giá trị: $3000

Cử nhân

Northern College Cấp học Điều kiện Northern College

Entrance Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân

Role Model Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân

Leadership Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân

International Excellence Award

Giá trị: $ 500

Chứng chỉ , Cao đẳng , Cử nhân

Dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và những đóng góp tích cực cho chương trình học .

University of Manitoba Cấp học Điều kiện University of Manitoba

Học bổng Đầu Vào

Giá trị: $3,000

Cử nhân

GPA 9.5

Học bổng Đầu Vào

Giá trị: $2,000

Cử nhân

GPA 9.0

Học bổng Đầu Vào

Giá trị: $1,000

Cử nhân

GPA 8.0+

Western University Cấp học Điều kiện Western University

Western Internaitonal scholarship

Giá trị: $25,000

Cử nhân

GPA 90% trở lên