Học bổng Mùa Thu 2020 trường Trinity Byrnes Collegiate School

Trinity Byrnes Collegiate School
Trường cấp học bổng Trinity Byrnes Collegiate School
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 9.500 USD

Học bổng khác của trường

Trinity Byrnes Collegiate School Cấp học Điều kiện Trinity Byrnes Collegiate School

Học bổng Mùa Xuân 2020 trường Trinity Byrnes Collegiate School

Giá trị: 4.225 USD

Trung học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

DePaul University Cấp học Điều kiện DePaul University

Global Gateway Program(3 Quarters)

Giá trị: $2,000 -$15,000

Đại học quốc tế năm 1

Lake Ridge Academy Cấp học Điều kiện Lake Ridge Academy

Học bổng Mùa Thu 2020 trường Lake Ridge Academy

Giá trị: 18.000 USD

Trung học

Texas A&M University - Corpus Christi Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi

International Year (2 Semesters)

Giá trị: $1,500

Đại học quốc tế năm 1

James Madison University Cấp học Điều kiện James Madison University

Madison Award for Academic Excellence

Giá trị: $4,000 - $10,000

Cử nhân

GPA 3.0

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Regional Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

University of Technology Sydney UTS, Australia Cấp học Điều kiện University of Technology Sydney UTS, Australia

UTS Undergraduate Academic Excellence Scholarship

Giá trị: 25% all tuition fee

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Bachelor of International Business Diploma Pathway Scholarship

Giá trị: $6.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Melbourne, Australia Cấp học Điều kiện University of Melbourne, Australia

Bachelor of Commerce Global Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân

BICC Birmingham International College of Canada, Canada Cấp học Điều kiện BICC Birmingham International College of Canada, Canada

Học bổng toàn phần BICC

Giá trị: 100% học phí

Trung học

GPA 8.5 - Tiếng Anh IELTS: 6.5 hoặc TOEFL 79-93

Bài luận

The University of Queensland - UQ, Australia Cấp học Điều kiện The University of Queensland - UQ, Australia

TC Beirne School of Law Scholarship for International Students

Giá trị: 25% - 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ