Undergraduate Progression Scholarship

Undergraduate Progression Scholarship

Colorado State University
Colorado State University

Colorado State University

Fort Collins, Colorado, USA

Thành lập năm 1870, Colorado State University là một trong những trường đại học công lập lâu đời tại Mỹ, Colorado State University đào tạo nhiều ngành thế mạnh từ kinh tế đến kỹ thuật, hệ thống các chương trình học thuật đa dạng, giảng viên nhiều kinh nghiệm là môi trường học tập tốt đối với các sinh viên quốc tế. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Colorado State University
Tên chương trình học bổng Undergraduate Progression Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $15,000

Giá trị tối đa được trả mỗi năm là $5,000

Hạn nộp Tự động xét
Điều kiện tóm tắt
GPA 3.5

Điều kiện chi tiết

  • International Year One/ Transfer Program: GPA 3.5
  • Sau đó duy trì GPA 3.0

 

Thông tin chi tiết

Dành cho những sinh viên đã hoàn thành chương trình Pathway.

Học bổng khác của trường

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Vietnam Student Scholarship

Giá trị: $4,000 - $8,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1

Presidential, Provost’s, Dean’s, and Academic Recognition Scholarship

Giá trị: $20,000 - $40,000

Cử nhân

Merit Scholarships for Colorado Resident

Giá trị: $4,000 - $16,000

Cử nhân

Cascade Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

Regional Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Illinois State University Cấp học Điều kiện Illinois State University

Young America International Scholarship

Giá trị: $5,000

Cử nhân

James Madison University Cấp học Điều kiện James Madison University

International Year (2 Semesters)

Giá trị: $3,000 -$8,000

Đại học quốc tế năm 1

The Village School Cấp học Điều kiện The Village School

Học bổng 2019 trường The Village School

Giá trị: Case-by-case

Trung học

Phỏng vấn

Blair Academy Cấp học Điều kiện Blair Academy

Học bổng chương trình thể thao

Giá trị: 60% tuition fee

Trung học

Tiếng Anh 3.0

Giỏi và yêu thích thể thao + Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts + Bảng điểm + Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

Northeastern University Cấp học Điều kiện Northeastern University

Merit Scholarships

Giá trị: $10,000 - $28,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Torrens University Australia, Australia Cấp học Điều kiện Torrens University Australia, Australia

Merit Business Scholarship

Giá trị: 20% Giá trị toàn khóa học

Cử nhân

The University of Law, UK Cấp học Điều kiện The University of Law, UK

Law First Scholarships

Giá trị: £5,000

Chứng chỉ sau đại học

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU College of Business & Economics International Graduate Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 6.5 trở lên

University of Glasgow, UK Cấp học Điều kiện University of Glasgow, UK

University international leadership scholarship

Giá trị: £10,000

Thạc sĩ

FIC Fraser International College (Simon Fraser University), Canada Cấp học Điều kiện FIC Fraser International College (Simon Fraser University), Canada

Vietnamese Student Scholarship

Giá trị: 3,000

Đại học quốc tế năm 1

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0 overall with minimum 6.0 in Reading and Writing and 5.5 in Speaking and Listening

Application form, Interview, Scholarship essay