Học bổng trường Marine Military Academy

Marine Military Academy Entry Scholarship

Marine Military Academy
Marine Military Academy

Marine Military Academy

Harlingen, Texas, USA

Marine Military Academy (MMA) là trường trung học nội trú chỉ dành cho nam sinh từ lớp 8 đến 12 trong đó có rất nhiều du học sinh  từ khắp nơi trên thế giới du học trung học tại Mỹ, chương trình đào tạo của trường nhấn mạnh sự phát triển về tính kỷ luật, đạo đức, tinh thần đồng đội và lãnh đạo để các em trở thành các nhà lãnh đạo ưu tú trong tương lai.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Marine Military Academy
Tên chương trình học bổng Marine Military Academy Entry Scholarship
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng Case-by-case

Điều kiện khác Nôp hồ sơ & Phỏng vấn

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Monterey Bay Academy Cấp học Điều kiện Monterey Bay Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $15,000 / năm

Trung học

Lynn University Cấp học Điều kiện Lynn University

International Year (2 Semesters)

Giá trị: up to $7,000

Đại học quốc tế năm 1

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Merit Scholarships for Colorado Resident

Giá trị: $4,000 - $16,000

Cử nhân

Cascade Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

University of South Florida (USF) Cấp học Điều kiện University of South Florida (USF)

INTO Regional Scholarship

Giá trị: $5,00 - 10,000

Đại học quốc tế năm 1

Học bổng khác trên thế giới

Flinders University, Australia Cấp học Điều kiện Flinders University, Australia

Scholarships available for courses in Business, Engineering, IT and Science.

Giá trị: 25% học phí năm đầu tiên

Cử nhân , Thạc sĩ

Pickering College, Canada Cấp học Điều kiện Pickering College, Canada

Spring Family Scholarship

Giá trị: $7,500 - $25,000

Trung học

Học sinh lớp 9, 10 hoặc 11 nội trú

Swinburne University of Technology, Australia Cấp học Điều kiện Swinburne University of Technology, Australia

Swinburne X LinkedIn International Program – NEW

Giá trị:

Cử nhân , Dự bị thạc sĩ , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

University of Canberra, Australia Cấp học Điều kiện University of Canberra, Australia

GEMS INTERNATIONAL PARTNER SCHOLARSHIP

Giá trị: 10% học phí

Cử nhân

GPA 7.0

La Trobe University, Australia Cấp học Điều kiện La Trobe University, Australia

La Trobe International Scholarships

Giá trị: 20%, 25%, 30% học phí mỗi năm

Thạc sĩ

GPA 55% trở lên - Tiếng Anh IELTS 6.5( no band under 6.0)