Gem Scholarship

Gem Scholarship

Boise State University (BSU)
Trường cấp học bổng Boise State University
Tên chương trình học bổng Gem Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 15.000 USD mỗi năm

Chuyên ngành

Tất cả các ngành

Hạn nộp 01/10 & 15/12
Điều kiện tóm tắt
GPA 3.90-4.0
Tiếng anh Ko xét
Điều kiện khác ACT 26+ or SAT 1230+

Điều kiện chi tiết

Học bổng tự động

Học bổng khác của trường

Boise State University Cấp học Điều kiện Boise State University

Treasure Scholarship

Giá trị: 7.000 USD mỗi năm

Cử nhân

GPA 3.0-4.0 - Tiếng Anh Ko xét

ACT 19+ or SAT 990+

WUE Scholarship

Giá trị: 12.866 USD

Cử nhân

GPA 3.20-4.0 - Tiếng Anh Ko xét

ACT 21+ or SAT 1060+

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

American University Cấp học Điều kiện American University

Academic +Talent Program

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Arizona State University Cấp học Điều kiện Arizona State University

ASU - USA Pathway Student

Giá trị: up to 8,500

Đại học quốc tế năm 1

Orono High School Cấp học Điều kiện Orono High School

Học bổng đầu vào

Giá trị: 8.000USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Lipscomb University Cấp học Điều kiện Lipscomb University

Merit-Based Scholarships

Giá trị: $ 7.000 - $ 15.000

Cử nhân

Pace University Cấp học Điều kiện Pace University

The Global Pathways Westchester progression scholarship

Giá trị: $3,500–$7,000

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

Northumbria University, UK Cấp học Điều kiện Northumbria University, UK

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Tiếng Anh 6.5

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Aston University, UK Cấp học Điều kiện Aston University, UK

Global Excellence Scholarship

Giá trị: £5,000 - 2000

Cử nhân

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

International Scientia Coursework Scholarship

Giá trị: Full Tuition Fee; 20,000 AUD per anum

Cử nhân , Thạc sĩ

Humber College, Canada Cấp học Điều kiện Humber College, Canada

Học bổng đầu vào dành cho sinh viên quốc tế

Giá trị: 1000-5000 CAD

Cao đẳng , Cao đẳng nâng cao , Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA 75%

Hoạt động cộng đồng, bài luận, CV, Thư giới thiệu

University College London, UK Cấp học Điều kiện University College London, UK

The MSc Dental Public Health Aubrey Sheiham Scholarship

Giá trị: £5,000

Chứng chỉ sau đại học