Baldwin Honors Scholarship

Baldwin Honors Scholarship

Drew University
Drew University

Drew University

Madison, New Jersey, USA

Thành lập năm 1867, là một trong những trường đại học đại cương hàng đầu của Mỹ, Drew University hiện đang thu hút sinh viên trên khắp thế giới với các chương trình học tập độc đáo, toàn diện, đa dạng và mang tính thực tiễn cao cùng các chuyên ngành từ Nghệ thuật, Kinh tế đến Kỹ thuật.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Drew University
Tên chương trình học bổng Baldwin Honors Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $2,500

Hạn nộp Tự động xét

Điều kiện chi tiết

Những sinh viên được trao tặng Francis Asbury Scholarship có:

  • SAT: tối thiểu 1300, và 
  • ACT: tối thiểu 29, và
  • Cho biết trong đơn xin nhập học rằng họ muốn được xem xét cho Baldwin Honors Program có thể nhận được lời mời tham gia trong Baldwin Honors Program khi được nhận vào Drew.

 

 

 

Thông tin chi tiết

Học sinh có thể giữ lại học bổng danh dự của mình bằng cách duy trì điểm trung bình 3,5 trở lên và phải duy trì hoạt động trong chương trình giảng dạy danh dự của Baldwin.

Học bổng khác của trường

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Drew Scholarship

Giá trị: $7,000

Cử nhân

GPA 3.25-3.499

Merit Scholarship for New First-Year Students

Giá trị: $ 10,000 - $25,000

Cử nhân

Drew Scholarship in the Arts

Giá trị: $1,000 ($4,000 trong 4 năm)

Cử nhân

Regional Scholarship

Giá trị: $8,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

George Mason University Cấp học Điều kiện George Mason University

Progression Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

GPA 3.5-4.0 hoặc 3.0-3,49

Monterey Bay Academy Cấp học Điều kiện Monterey Bay Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $15,000 / năm

Trung học

Virginia International University Cấp học Điều kiện Virginia International University

Dean’s Academic Scholarship

Giá trị: $2000/năm

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.0/4.0

Temple University Cấp học Điều kiện Temple University

YouAreWelcomeHere Campaign and Scholarship

Giá trị: $20,000

Cử nhân

Western Washington University Cấp học Điều kiện Western Washington University

Graduate Direct Admission

Giá trị: $2,500 - $3,500

Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

University of Technology Sydney UTS, Australia Cấp học Điều kiện University of Technology Sydney UTS, Australia

UTS Grant for Masters by Coursework Students

Giá trị: $3,000 the first session

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

d’Overbroeck’s College, UK Cấp học Điều kiện d’Overbroeck’s College, UK

Tennis Academy Scholarship

Giá trị: 10-25% tution fee

Trung học

CATS College London, UK Cấp học Điều kiện CATS College London, UK

Entrance Scholarship

Giá trị: 20%-40% học phí

Trung học

University of Worcester, UK Cấp học Điều kiện University of Worcester, UK

International Postgraduate Scholarships

Giá trị: £2000-£3000

Chứng chỉ sau đại học

University of Melbourne, Australia Cấp học Điều kiện University of Melbourne, Australia

Bachelor of Commerce Global Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân