Baldwin Honors Scholarship

Baldwin Honors Scholarship

Drew University
Drew University

Drew University

Madison, New Jersey, USA

Thành lập năm 1867, là một trong những trường đại học đại cương hàng đầu của Mỹ, Drew University hiện đang thu hút sinh viên trên khắp thế giới với các chương trình học tập độc đáo, toàn diện, đa dạng và mang tính thực tiễn cao cùng các chuyên ngành từ Nghệ thuật, Kinh tế đến Kỹ thuật.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Drew University
Tên chương trình học bổng Baldwin Honors Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $2,500

Hạn nộp Tự động xét

Điều kiện chi tiết

Những sinh viên được trao tặng Francis Asbury Scholarship có:

  • SAT: tối thiểu 1300, và 
  • ACT: tối thiểu 29, và
  • Cho biết trong đơn xin nhập học rằng họ muốn được xem xét cho Baldwin Honors Program có thể nhận được lời mời tham gia trong Baldwin Honors Program khi được nhận vào Drew.

 

 

 

Thông tin chi tiết

Học sinh có thể giữ lại học bổng danh dự của mình bằng cách duy trì điểm trung bình 3,5 trở lên và phải duy trì hoạt động trong chương trình giảng dạy danh dự của Baldwin.

Học bổng khác của trường

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Drew Scholarship

Giá trị: $7,000

Cử nhân

GPA 3.25-3.499

Merit Scholarship for New First-Year Students

Giá trị: $ 10,000 - $25,000

Cử nhân

Drew Scholarship in the Arts

Giá trị: $1,000 ($4,000 trong 4 năm)

Cử nhân

Regional Scholarship

Giá trị: $8,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

George Mason University Cấp học Điều kiện George Mason University

Progression Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

GPA 3.5-4.0 hoặc 3.0-3,49

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Undergraduate Progression Scholarship

Giá trị: $15,000

Cử nhân

GPA 3.5

DePaul University Cấp học Điều kiện DePaul University

Master s International Year (2 Quarters)

Giá trị: $5,000 - $15,000

Dự bị thạc sĩ

University of South Florida (USF) Cấp học Điều kiện University of South Florida (USF)

INTO Regional Scholarship

Giá trị: $5,00 - 10,000

Đại học quốc tế năm 1

Manhattan College Cấp học Điều kiện Manhattan College

International Scholarship

Giá trị: $ 6,000 - $ 30,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Charles Sturt University (CSU), Australia Cấp học Điều kiện Charles Sturt University (CSU), Australia

CSU Study Centres undergraduate and postgraduate schoalrship

Giá trị: $2,000 - $4,000

Thạc sĩ

Phỏng vấn

University of Southern Queensland (USQ), Australia Cấp học Điều kiện University of Southern Queensland (USQ), Australia

International Tuition Fee Scholarship

Giá trị: Lên đến 20%

Thạc sĩ

GPA 60%

Nhập học kỳ tháng 7 hoặc tháng 11,2019

University of Roehampton, UK Cấp học Điều kiện University of Roehampton, UK

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Sinh viên xuất sắc

Lakehead University, Canada Cấp học Điều kiện Lakehead University, Canada

International Entrance Scholarships

Giá trị: $ 30,000

Cử nhân

GPA 90%

MacEwan University, Canada Cấp học Điều kiện MacEwan University, Canada

Entrance Scholarship

Giá trị: $8,000

Cử nhân

GPA 85-89.99