International Scholarship

International Scholarship

Adelphi University
Adelphi University

Adelphi University

Garden City, New York, USA

Tai Adelphi University, những hoạt động tại Campus cung cấp sự kết nối cho các sinh viên quốc tế, nhà nghiên cứu và cộng đồng sinh viên rộng lớn. Bạn có thể tham gia vào một trong các công việc thực tâp, dịch vụ cộng đồng và các sự kiện văn hóa trong khuôn viên xinh đẹp tại Garden City, Long Island tại thành phố hiện đại bậc nhất thế giới - New York.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Adelphi University
Tên chương trình học bổng International Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $25,000

Học bổng có thể gia hạn

Số lượng 2

Hạn nộp trước ngày 15/12

Điều kiện chi tiết

Hoàn thành đơn đăng ký và đơn xin học bổng trước ngày 15/12 để được xét.

Thông tin chi tiết

Học bổng dành cho sinh viên năm nhất

Học bổng khác của trường

Adelphi University Cấp học Điều kiện Adelphi University

Academic +Talent Program

Giá trị: $15,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Pace University Cấp học Điều kiện Pace University

scholarship for transfer student

Giá trị: up to 20,000 USD

Cử nhân

Thornton Academy Cấp học Điều kiện Thornton Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $18,000 / năm

Trung học

American University Cấp học Điều kiện American University

Academic +Talent Program

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Presidential, Provost’s, Dean’s, and Academic Recognition Scholarship

Giá trị: $20,000 - $40,000

Cử nhân

James Madison University Cấp học Điều kiện James Madison University

Dingledine-Bluestone Scholarships

Giá trị: $ 12,206

Cử nhân

GPA 3.6

Học bổng khác trên thế giới

Maastricht School of Management (MsM), Netherlands Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM), Netherlands

Women Ambassadorship Scholarship

Giá trị: Up to 50% học phí

Thạc sĩ

Bangor University, UK Cấp học Điều kiện Bangor University, UK

Bangor International Scholarship

Giá trị: £2,000 - 4,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Toronto Central Academy, Canada Cấp học Điều kiện Toronto Central Academy, Canada

Học bổng

Giá trị: Lên đến $6.800

Trung học

Deakin College, Australia Cấp học Điều kiện Deakin College, Australia

Deakin College Vietnam Excellence Scholarships

Giá trị: 20%

Cao đẳng , Dự bị đại học

GPA 8.0 Trở lên - Tiếng Anh Đáp ứng nhu cầu đầu vào của môn học

Bellerbys College, UK Cấp học Điều kiện Bellerbys College, UK

A-Level Scholarship

Giá trị: 70%

Trung học