ASML Technology Scholarship

ASML Technology Scholarship

Radboud University Nijmegen
Radboud University Nijmegen

Radboud University Nijmegen

Nijmegen, Gelderland, Netherlands

Trường Radboud University đặt tại thành phố Nijmengen hiện có 22,142 sinh viên theo học, trong đó khoảng 10% là sinh viên quốc tế. Trường có 38 khóa cử nhân và 60 khóa Thạc sĩ được giảng dạy bằng tiếng Anh. Trường giảng dạy theo hướng nghiên cứu, tọa lạc trên một khuôn viên xanh sạch và đẹp, được thiết kế hiện đại với cơ sở vật chất trang bị đầy đủ như: phòng thí nghiệm và thư viện, trung tâm thể thao, nhà hàng cũng có sẵn trong khuôn viên của trường.

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng Radboud University Nijmegen
Tên chương trình học bổng ASML Technology Scholarship
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng 5,000 Eur

Hỗ trợ tài chính € 5000/năm cho cả hai năm học Master

Chuyên ngành

Học sinh muốn học Technical’s Master Program bao gồm các chuyên ngành sau

  • (Applied) Physics / Astronomy
  • Computer Science / Embedded Systems / Artificial Intelligence / Data Science / Information Technology / Computational Science / Software Engineering
  • (Applied) Mathematics
  • (Physical) Chemistry / Chemical Engineering
  • Material Sciences
  • Mechanical Engineering
  • Systems & Control/ mechatronics
  • Electrical Engineering
  • Aerospace Engineering
  • Nanotechnology / Nanoscience / Nanomaterials
Điều kiện tóm tắt
GPA 7.5
Điều kiện khác có nhiều hoạt động ngoại khóa nổi bật

Điều kiện chi tiết

Sinh viên nhận học bổng phải thực hiện Technology Ambassador project trong thời gian nhận học bổng. Điều này có nghĩa là bạn phải chia sẻ sự nhiệt tình của bạn về công nghệ và khoa học với nhóm mục tiêu bạn chọn, ví dụ bằng cách đưa bài giảng cho khách ở trường trung học, đăng video trên các chủ đề khoa học hoặc thực hiện dự án công nghệ với trẻ em kém may mắn.

 

Học bổng khác của trường

Radboud University Nijmegen Cấp học Điều kiện Radboud University Nijmegen

Radboud Faculty of Arts Study Funds

Giá trị: 2500 Eur

Thạc sĩ

Radboud University Medical Center Study Fund

Giá trị: 12,620 Eur

Thạc sĩ

Holland Scholarship

Giá trị: €5,000

Thạc sĩ

Radboud Scholarship Programme (RSP)

Giá trị: ~7,000 - 9,000 Eur (tùy ngành)

Thạc sĩ

Orange Tulip Scholarship (OTS)

Giá trị: ~7,000 - 9,000 Eur (tùy ngành)

Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm

Rotterdam University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Rotterdam University of Applied Sciences

Orange Knowledge Programme (OKP)

Giá trị: 100% học phí, visa, tiền đi lại và bảo hiểm

Thạc sĩ

Holland Scholarship

Giá trị: €5.000

Cử nhân , Thạc sĩ

Amsterdam University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Amsterdam University of Applied Sciences

Holland Scholarship

Giá trị: €5.000

Cử nhân

Amsterdam Talent Scholarship (ATS)

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences

Orange Knowledge Program (OKP)

Giá trị: 13900 EUR

Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

San Domenico School Cấp học Điều kiện San Domenico School

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $33,500 / năm

Trung học

Monterey Bay Academy Cấp học Điều kiện Monterey Bay Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $15,000 / năm

Trung học

The Knox School Cấp học Điều kiện The Knox School

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $24,000 / năm

Trung học

West Nottingham Academy Cấp học Điều kiện West Nottingham Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $23,300 / năm

Trung học

Thornton Academy Cấp học Điều kiện Thornton Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $18,000 / năm

Trung học