Entrance Scholarship

Entrance Scholarship

TIA - Toronto International Academy
TIA - Toronto International Academy

TIA - Toronto International Academy

Mississauga, Ontario, Canada

Chương trình trung học phổ thông chính là nền tảng để xây dựng từng bậc thang vững chắc nối tiếp đưa các bạn học sinh đến với các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, điểm làm nên sự khác biệt của TIA đó là việc luôn luôn theo sát học sinh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống thường ngày. TIA luôn luôn có sự kết nối tích cực giữa học sinh và phụ huynh dù cho cách xa nửa vòng trái đất.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng TIA - Toronto International Academy
Tên chương trình học bổng Entrance Scholarship
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng $1,000 - $5,000

Số lượng Có hạn

Điều kiện tóm tắt
GPA Tối thiểu 7,5 trở lên
Điều kiện khác Thư xin học bổng, Thư giới thiệu, Phỏng vấn với trường

Thông tin chi tiết

Học bổng $1,000: GPA đạt 7.5 trở lên + Essay + Recommendation Letters + Interview

Học bổng $2,000: GPA đạt 8.0 trở lên+ Essay + Recommendation Letters + Interview

Học bổng $3,000: GPA đạt 8.5 trở lên

hoặc GPA 8.0 trở lên + IELTS 5.5

Học bổng $5,000 (không dành cho học sinh lớp 12): GPA đạt 9.0 trở lên + IELTS 6.0 

hoặc GPA đạt 8.5 + IELTS 6.5 

Học bổng khác của trường

TIA - Toronto International Academy Cấp học Điều kiện TIA - Toronto International Academy

Học bổng đầu vào trường TIA

Giá trị: 3.000 CAD

Trung học

GPA Học lực giỏi xuất sắc

Phỏng vấn trực tiếp với hiệu trưởng để được xét duyệt

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

BICC Birmingham International College of Canada Cấp học Điều kiện BICC Birmingham International College of Canada

Học bổng 20% học phí trường BICC

Giá trị: 20% học phí

Trung học

GPA 8.0 - Tiếng Anh IELTS: 6.0 hoặc TOEFL 46-59

Bài luận

Lakehead University Cấp học Điều kiện Lakehead University

Lakehead University Entrance Scholarship - Undergraduate

Giá trị: Lên đến $30,000

Cử nhân

GPA 75% trở lên

Double Scholarship 35.000$ Lakehead

Giá trị: lên đến 35.000$

Cử nhân

GPA 90% - Tiếng Anh 6.0

Không có

William Academy Cấp học Điều kiện William Academy

Học bổng nhà lãnh đạo tương lai

Giá trị: 31.800 CAD (100% Học phí và chi phí boarding)

Trung học

GPA 9.5

1 bài essay và phỏng vấn

J. Addision. Cấp học Điều kiện J. Addision.

Học bổng đầu vào trường J.Addision

Giá trị: 3.000 CAD

Trung học

GPA 8.0

Học bổng khác trên thế giới

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands

Hanze Music Scholarship

Giá trị: 2000 - 5000 Eur

Cử nhân

Griffith University, Australia Cấp học Điều kiện Griffith University, Australia

Griffith Remarkable Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.0

Oxford International College (OIC), UK Cấp học Điều kiện Oxford International College (OIC), UK

OXFORD INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS

Giá trị: 50% học phí

Trung học

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 6.0 trở lên

Aberystwyth University, UK Cấp học Điều kiện Aberystwyth University, UK

Care Leavers & Young Carers

Giá trị: Up to £1,500 per year

Cử nhân

những người nộp đơn trước đây được chăm sóc, những người có trách nhiệm chăm sóc hoặc trở nên xa cách với gia đình hoặc người giám hộ trong những năm cuối tuổi thiếu niên

Trinity Byrnes Collegiate School, USA Cấp học Điều kiện Trinity Byrnes Collegiate School, USA

Học bổng Mùa Xuân 2020 trường Trinity Byrnes Collegiate School

Giá trị: 4.225 USD

Trung học