Entrance Scholarship

Entrance Scholarship

TIA - Toronto International Academy
TIA - Toronto International Academy

TIA - Toronto International Academy

Mississauga, Ontario, Canada

Chương trình trung học phổ thông chính là nền tảng để xây dựng từng bậc thang vững chắc nối tiếp đưa các bạn học sinh đến với các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Tuy nhiên, điểm làm nên sự khác biệt của TIA đó là việc luôn luôn theo sát học sinh trong suốt quá trình học cũng như trong cuộc sống thường ngày. TIA luôn luôn có sự kết nối tích cực giữa học sinh và phụ huynh dù cho cách xa nửa vòng trái đất.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng TIA - Toronto International Academy
Tên chương trình học bổng Entrance Scholarship
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng $1,000 - $5,000

Số lượng Có hạn

Điều kiện tóm tắt
GPA Tối thiểu 7,5 trở lên
Điều kiện khác Thư xin học bổng, Thư giới thiệu, Phỏng vấn với trường

Thông tin chi tiết

  • Học bổng $1,000 - 10 suất: GPA đạt 7.5 trở lên + Essay + Recommendation Letters + Interview
  • Học bổng $2,000 - 5 suất: GPA đạt 8.0 trở lên+ Essay + Recommendation Letters + Interview
  • Học bổng $3,000 - 5 suất (chỉ dành cho học sinh lớp 9,10 và 11): GPA đạt 8.5 trở lên hoặc GPA 8.0 trở lên + IELTS 5.5
  • Học bổng $5,000 - 2 suất (chỉ dành cho học sinh lớp 9 và lớp 10): GPA đạt 9.0 trở lên + IELTS 6.0 hoặc GPA đạt 8.5 + IELTS 6.5 

Học bổng khác của trường

TIA - Toronto International Academy Cấp học Điều kiện TIA - Toronto International Academy

Học bổng đầu vào trường TIA

Giá trị: 3.000 CAD

Trung học

GPA Học lực giỏi xuất sắc

Phỏng vấn trực tiếp với hiệu trưởng để được xét duyệt

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

MacEwan University Cấp học Điều kiện MacEwan University

Entrance Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

GPA 80-84.99

University of Lethbridge Cấp học Điều kiện University of Lethbridge

Giải thưởng đầu vào Leadership Awards

Giá trị: 5.000 CAD

Cử nhân

Kingsway Academy Cấp học Điều kiện Kingsway Academy

Học bổng đầu vào

Giá trị: $2,000-$5,000 CAD

Trung học

Saint Mary's University Cấp học Điều kiện Saint Mary's University

Renewable Entrance Scholarships

Giá trị: $1,000 - $7,000

Đại học quốc tế năm 1

GPA 8.0 trở lên

J. Addision. Cấp học Điều kiện J. Addision.

Học bổng đầu vào trường J.Addision

Giá trị: 3.000 CAD

Trung học

GPA 8.0

Học bổng khác trên thế giới

Lucton School, UK Cấp học Điều kiện Lucton School, UK

Lucton Scholarship

Giá trị: 9780 - 25%

Trung học

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

ECU School of Science Excellence Scholarships

Giá trị: $15.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The Quarry Lane School - International Academy, USA Cấp học Điều kiện The Quarry Lane School - International Academy, USA

Học bổng đầu vào

Giá trị: 12.6000 USD đến 21.250USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

SCU International Regional Scholarship

Giá trị: $5.000 AUD

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU College of Business & Economics South East Asia Merit Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 6.5 trở lên