International Chairman’s Award

International Chairman’s Award

Elmhurst University (Elmhurst College)

Trường Elmhurst College là trường Liberal Art College thành lập năm 1871, tọa lạc tại thành phố Chicago, bang Illinois. Elmhurst cung cấp chương trình đào tạo đa dạng, liên tục tuyển sinh và cấp nhiều học bổng có giá trị hấp dẫn cho sinh viên.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Elmhurst University (Elmhurst College)
Tên chương trình học bổng International Chairman’s Award
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $ 20,000

Được gia hạn suốt 4 năm với điều kiện duy trì

Hạn nộp Tự động

Điều kiện chi tiết

Được trao cho bất kỳ sinh viên năm nhất nào sẽ học tại Elmhurst.

Học bổng khác của trường

Elmhurst University (Elmhurst College) Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College)

International Graduate Scholarship

Giá trị: $ 5,000

Thạc sĩ

Transfer International Discovery Award

Giá trị: $ 5,000

Cử nhân

Merit Scholarships

Giá trị: $ 8,000 - $ 17,000

Cử nhân

International Discovery Award

Giá trị: $ 1,000 - $ 5,000

Cử nhân

GPA 5.0 trở lên

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Boise State University Cấp học Điều kiện Boise State University

WUE Scholarship

Giá trị: 12.866 USD

Cử nhân

GPA 3.20-4.0 - Tiếng Anh Ko xét

ACT 21+ or SAT 1060+

Rollins College Cấp học Điều kiện Rollins College

Centennial Scholarships

Giá trị: $ 5,000 - $ 20,000

Cử nhân

GPA >3.1

Lipscomb University Cấp học Điều kiện Lipscomb University

Trustee Scholarship

Giá trị: Học bổng toàn phần

Cử nhân

Elmhurst University (Elmhurst College) Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College)

International Discovery Award

Giá trị: $ 1,000 - $ 5,000

Cử nhân

GPA 5.0 trở lên

Suffolk University Cấp học Điều kiện Suffolk University

Automatic Merit Scholarship

Giá trị: $4,000 - $18,500

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

University of Gloucestershire, UK Cấp học Điều kiện University of Gloucestershire, UK

Automatic Scholarships

Giá trị: £4,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Phải accept offer và pay first fee instalment

University of Western Australia, Australia Cấp học Điều kiện University of Western Australia, Australia

Foundation & Diploma Scholarship

Giá trị: $2,500 - $5,000 - $7,500 - $10,000

Cao đẳng , Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

James Cook University, Australia Cấp học Điều kiện James Cook University, Australia

International Student Merit Stipend

Giá trị: $700

Cử nhân , Thạc sĩ

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

UNSW Global Academic Award

Giá trị: 5,000 - 10,000 AUD for one time

Cử nhân

Australian Catholic University (ACU), Australia Cấp học Điều kiện Australian Catholic University (ACU), Australia

ACU International Student Scholarship

Giá trị: 50% all tuition fee

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 80% - Tiếng Anh 6.5 trở lên