International Year (2 Semesters)

International Year (2 Semesters)

James Madison University
James Madison University

James Madison University

Harrisonburg (VA), Virginia, USA

Đối với sinh viên quốc tế, Đại học James Madison University là một điểm đến thú vị, nơi lý tưởng của giáo dục với chương trình giảng dạy hàng đầu nước Mỹ, cuộc sống sinh viên trong khuôn viên phong phú và ý thức cộng đồng gắn kết mạnh mẽ - kết hợp với nhau mang đến trải nghiệm đáng có cho bạn.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng James Madison University
Tên chương trình học bổng International Year (2 Semesters)
Cấp học Đại học quốc tế năm 1
Giá trị học bổng $3,000 -$8,000

awarded at admission

Học bổng khác của trường

James Madison University Cấp học Điều kiện James Madison University

Madison Award for Academic Excellence

Giá trị: $4,000 - $10,000

Cử nhân

GPA 3.0

Dingledine-Bluestone Scholarships

Giá trị: $ 12,206

Cử nhân

GPA 3.6

Graybeal Scholarship

Giá trị: $ 5,000

Cử nhân

GPA 2.8

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Illinois State University Cấp học Điều kiện Illinois State University

Presidential Scholarship

Giá trị: $11000

Cử nhân

GPA 3.75

SAT 1360 or tương đương ACT

Pace University Cấp học Điều kiện Pace University

Master program scholarship

Giá trị: $1,500–$6,000

Thạc sĩ

GPA 3.3

Bradshaw Christian School Cấp học Điều kiện Bradshaw Christian School

Học bổng đầu vào trường Bradshaw Christian School

Giá trị: 7.000 USD

Trung học

Maine Central Institute (MCI) Cấp học Điều kiện Maine Central Institute (MCI)

Học bổng đầu vào

Giá trị: 21.375 USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Archbishop Riordan High School Cấp học Điều kiện Archbishop Riordan High School

Học bổng Archbishop Riordan High School

Giá trị: $ 33000

Trung học

Học bổng khác trên thế giới

Royal Holloway University, UK Cấp học Điều kiện Royal Holloway University, UK

Physics scholarships

Giá trị: £1,000

Đại học quốc tế năm 1

Newcastle University, UK Cấp học Điều kiện Newcastle University, UK

Pathway Scholarship

Giá trị: £20,000

Taylors College Perth, Australia Cấp học Điều kiện Taylors College Perth, Australia

Học bổng đầu vào dành cho học sinh chương trình Foundation và Diploma

Giá trị: 10,000

Cao đẳng , Dự bị đại học

Phỏng vấn với đại diện tuyển sinh

Newcastle University London, UK Cấp học Điều kiện Newcastle University London, UK

Vice-Chancellor’s International Scholarships

Giá trị: £4,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng xét tự động

University of Buckingham, UK Cấp học Điều kiện University of Buckingham, UK

International Undergraduate High Achiever Scholarship

Giá trị: 2500

Cử nhân