International Excellence Award

International Excellence Award

University Of Surrey
University Of Surrey

University Of Surrey

Guildford, England, UK

Trường Đại học University of Surrey được thành lập ngày 9 tháng 9 năm 1966 với sự trợ cấp của Hiến chương Hoàng gia, nhưng nguồn gốc của nó bắt đầu từ một mối quan tâm vào cuối thế kỷ 19 nhằm tạo điều kiện tiếp cận giáo dục cao hơn cho các cư dân nghèo ở London.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University Of Surrey
Tên chương trình học bổng International Excellence Award
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng £5,000

Học bổng khác của trường

University Of Surrey Cấp học Điều kiện University Of Surrey

International Excellence Award

Giá trị: £5,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

BPP University Cấp học Điều kiện BPP University

Dean of BPP School of Business and Technology Scholarship

Giá trị: 100%

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

University of Sunderland Cấp học Điều kiện University of Sunderland

International Scholarship 2022/23

Giá trị: £1,4000 - £900

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Bellerbys College Cấp học Điều kiện Bellerbys College

A-Level Scholarship

Giá trị: 50%

Trung học

GCSE Pathway Scholarship

Giá trị: 70%

Trung học

University of Strathclyde Cấp học Điều kiện University of Strathclyde

Faculty of science Undergraduate Scholarship

Giá trị: £4,000 - £6,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands

Holland Scholarship

Giá trị: 5000 Eur

Thạc sĩ

Bradshaw Christian School , USA Cấp học Điều kiện Bradshaw Christian School , USA

Học bổng đầu vào trường Bradshaw Christian School

Giá trị: 7.000 USD

Trung học

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU College of Business & Economics International Graduate Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 6.5 trở lên

, USA Cấp học Điều kiện , USA

Học bổng Pathway Progression

Giá trị: $3,000

Dự bị đại học

GPA 3.0

Maine Central Institute (MCI), USA Cấp học Điều kiện Maine Central Institute (MCI), USA

Học bổng đầu vào

Giá trị: 21.375 USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường