Undergraduate Direct Entry scholarship

Undergraduate Direct Entry scholarship

Pace University
Pace University

Pace University

New York City, New York, USA

Pace University được xếp hạng là trường đại học tư đứng đầu trong cả nước về khả năng thúc đẩy kinh tế đi lên bởi Harvard University’s Opportunity Insights, Pace University cung cấp một nền giáo dục chuyển đổi cho sinh viên đa dạng của họ về học vấn, chuyên nghiệp và kinh tế xã hội.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Pace University
Tên chương trình học bổng Undergraduate Direct Entry scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng up to 29,500 USD

New York City Campus: $13,000–$17,000 Westchester Campus: $27,500 - $29,500

Điều kiện chi tiết

Xét dựa trên GPA

Không yêu cầu SAT hoặc ACT
Không áp dụng cho nhập học kì Summer

Có thể gia hạn lên tới 4 năm

Học bổng khác của trường

Pace University Cấp học Điều kiện Pace University

The Global Pathways Westchester progression scholarship

Giá trị: $3,500–$7,000

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

Master program scholarship

Giá trị: $1,500–$6,000

Thạc sĩ

GPA 3.3

scholarship for transfer student

Giá trị: up to 20,000 USD

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Illinois Institute of Technology Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: 22,000 USD/1 năm

Cử nhân

Westtown School Cấp học Điều kiện Westtown School

Merit Scholarships

Giá trị: $2,500 to $15,000

Trung học

Học bổng chương trình thể thao

Giá trị: up to 60% tuition fee

Trung học

GPA 3.0

Giỏi và yêu thích thể thao + Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts + Bảng điểm + Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

Temple University Cấp học Điều kiện Temple University

Merit scholarships

Giá trị: £2,000

Cử nhân

Texas A&M University - Corpus Christi Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi

International Islander Scholar

Giá trị: $1,001 - $2,000

Cử nhân

GPA 3.2/4.0

Học bổng khác trên thế giới

Bangor University, UK Cấp học Điều kiện Bangor University, UK

GLOBAL WALES POSTGRADUATE SCHOLARSHIP SEPTEMBER 2023

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands

Hanze Scholarship

Giá trị: 10.000 Eur

Thạc sĩ

Norwich University of the Arts, UK Cấp học Điều kiện Norwich University of the Arts, UK

International Undergraduate Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân

BPP University, UK Cấp học Điều kiện BPP University, UK

Main BPP University Law School Scholarships

Giá trị: 2000 - Full fee

Cử nhân

Columbia Academy (Downtown Vancouver), Canada Cấp học Điều kiện Columbia Academy (Downtown Vancouver), Canada

Principal’s Scholarship 

Giá trị: 300- 500 CAD

Trung học

GPA 85%