Undergraduate Direct Entry scholarship

Undergraduate Direct Entry scholarship

Pace University
Pace University

Pace University

New York City, New York, USA

Pace University được xếp hạng là trường đại học tư đứng đầu trong cả nước về khả năng thúc đẩy kinh tế đi lên bởi Harvard University’s Opportunity Insights, Pace University cung cấp một nền giáo dục chuyển đổi cho sinh viên đa dạng của họ về học vấn, chuyên nghiệp và kinh tế xã hội.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Pace University
Tên chương trình học bổng Undergraduate Direct Entry scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng up to 29,500 USD

New York City Campus: $13,000–$17,000 Westchester Campus: $27,500 - $29,500

Điều kiện chi tiết

Xét dựa trên GPA

Không yêu cầu SAT hoặc ACT
Không áp dụng cho nhập học kì Summer

Có thể gia hạn lên tới 4 năm

Học bổng khác của trường

Pace University Cấp học Điều kiện Pace University

The Global Pathways Westchester progression scholarship

Giá trị: $3,500–$7,000

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

Master program scholarship

Giá trị: $1,500–$6,000

Thạc sĩ

GPA 3.3

scholarship for transfer student

Giá trị: up to 20,000 USD

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Boise State University Cấp học Điều kiện Boise State University

Treasure Scholarship

Giá trị: 7.000 USD mỗi năm

Cử nhân

GPA 3.0-4.0 - Tiếng Anh Ko xét

ACT 19+ or SAT 990+

Western Washington University Cấp học Điều kiện Western Washington University

Undergraduate Direct Admission Scholarship

Giá trị: $1,000 to $3,500

Cử nhân

Texas A&M University - Corpus Christi Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi

International Islander Scholar

Giá trị: $1,001 - $2,000

Cử nhân

GPA 3.2/4.0

American University Cấp học Điều kiện American University

Freshment Merit Aid Basics

Giá trị: $8,000 - $22,000

Cử nhân

Illinois State University Cấp học Điều kiện Illinois State University

Undergraduate International Admissions Scholarship

Giá trị: up to 20,000

Cử nhân

GPA 3.0

Học bổng khác trên thế giới

Newcastle University, UK Cấp học Điều kiện Newcastle University, UK

Pre-Master’s

Giá trị: Up to £4,000

University of Tasmania, Australia Cấp học Điều kiện University of Tasmania, Australia

Health and Pharmacy Relocation Bursaries

Giá trị: $3,000- $4,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada

Academic Merit +SAT based scholarship

Giá trị: 65% Học Phí

Đại học quốc tế năm 1

GPA CGPA 3.5 - 4.0 + SAT > 1280 - Tiếng Anh Đạt điều kiện đầu vào

ACT: 27+

Royal Holloway University, UK Cấp học Điều kiện Royal Holloway University, UK

Physics scholarships

Giá trị: £1,000

Đại học quốc tế năm 1

University of Nottingham, UK Cấp học Điều kiện University of Nottingham, UK

ASEAN and Oceania Undergraduate Excellence Award

Giá trị: £2,000 to £6,000

Cử nhân