Master Scholarships

Master Scholarships

Northumbria University
Northumbria University

Northumbria University

Newcastle (upon Tyne), England, UK

Trải qua quá trình phát triển không ngừng, hiện tại Northumbria University, Newcastle là trường đại học lớn nhất tại vùng Đông Bắc nước Anh và thực sự là trường đại học quốc tế xét theo quy mô và phạm vi hoạt động với hơn 34.000 sinh viên đến từ 120 quốc gia và hơn 450 chuyên ngành đào tạo. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Northumbria University
Tên chương trình học bổng Master Scholarships
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng Up to £5,400

Chuyên ngành

·       MA Luxury Brand Management

·       MSc Business with Business Analytics

·       MSc Business with Entrepreneurship

·       MSc Business with Financial Management

·       MSc Business with Hospitality and Tourism Management

·       MSc Business with HR Management

·       MSc Business with International Management

·       MSc Business with Marketing Management

·       MSc Computing and Technology

·       MSc Cyber Security

·       MSc Digital Marketing

·       MSc International Project Management

Điều kiện tóm tắt
Tiếng anh 6.5
Điều kiện khác Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Bellerbys College Cấp học Điều kiện Bellerbys College

A-Level Scholarship

Giá trị: 40%

Trung học

GPA 3.6 - Tiếng Anh 6.5

Phỏng vấn

Swansea University Cấp học Điều kiện Swansea University

Postgraduate International Excellence Scholarship (South Asia)

Giá trị: Up to £4,000

Chứng chỉ sau đại học

Aston University Cấp học Điều kiện Aston University

Vice- Chancellor International Scholarship

Giá trị: £8,000

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.5

Tất cả các chương trình dự bị, đại học và sau đại học (trừ MBChB in Medicine)

Queen's University Belfast Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast

International Office Undergraduate Scholarship

Giá trị: £2500 - £3000

Cử nhân

University of Roehampton Cấp học Điều kiện University of Roehampton

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Sinh viên xuất sắc

Học bổng khác trên thế giới

Mount Saint Vincent University, Canada Cấp học Điều kiện Mount Saint Vincent University, Canada

Entrance Scholarship

Giá trị: $2,500-$28,000 CAD

Cử nhân

GPA 8.0 trở lên

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Science International Merit Grant

Giá trị: Up to $3.000

Cử nhân

GPA ATAR 90.00 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Virginia International University, USA Cấp học Điều kiện Virginia International University, USA

Dean’s Academic Scholarship

Giá trị: $2000/năm

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.0/4.0

Wittenborg University, Netherlands Cấp học Điều kiện Wittenborg University, Netherlands

Orange Tulip Scholarship (OTS)

Giá trị: €7.500

Thạc sĩ

Tiếng Anh IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL tương đương

Không yêu cầu GMAT, MSc không yêu cầu kinh nghiệm, MBA yêu cầu kinh nghiệm min 3 năm

University of Wollongong, Australia Cấp học Điều kiện University of Wollongong, Australia

UOW Postgraduate Academic Excellence Scholarship

Giá trị: 30% all tuition fee

Thạc sĩ

GPA 75 WAM hoặc tương đương - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng