Undergraduate UK International Scholarship

Undergraduate UK International Scholarship

Northumbria University
Northumbria University

Northumbria University

Newcastle (upon Tyne), England, UK

Trải qua quá trình phát triển không ngừng, hiện tại Northumbria University, Newcastle là trường đại học lớn nhất tại vùng Đông Bắc nước Anh và thực sự là trường đại học quốc tế xét theo quy mô và phạm vi hoạt động với hơn 34.000 sinh viên đến từ 120 quốc gia và hơn 450 chuyên ngành đào tạo. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Northumbria University
Tên chương trình học bổng Undergraduate UK International Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng £3,000

Học bổng khác của trường

Northumbria University Cấp học Điều kiện Northumbria University

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Tiếng Anh 6.5

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Cardiff Metropolitan University Cấp học Điều kiện Cardiff Metropolitan University

Alumni scholarship

Giá trị: 25%

Chứng chỉ sau đại học

University of Northampton Cấp học Điều kiện University of Northampton

International Scholarship

Giá trị: 30% học phí

Cử nhân

GPA 8.0

Học Direct, duy trì điểm C trở lên trong quá trình học

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

Academic Excellence Scholarship

Giá trị: £3,500

Chứng chỉ sau đại học

Guildhouse School, London Cấp học Điều kiện Guildhouse School, London

Scholarship of Excellence

Giá trị: 100%

Trung học

Birmingham City University Cấp học Điều kiện Birmingham City University

Undergraduate Scholarship

Giá trị: £2,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Pace University, USA Cấp học Điều kiện Pace University, USA

Master program scholarship

Giá trị: $1,500–$6,000

Thạc sĩ

GPA 3.3

Taylors College, Australia Cấp học Điều kiện Taylors College, Australia

Entrance Scholarship

Giá trị: $10.000

Cao đẳng , Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Brock University, Canada Cấp học Điều kiện Brock University, Canada

International Education Fund

Giá trị: Thay đổi

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Fontys University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Fontys University of Applied Sciences, Netherlands

Top Talent Scholarship

Giá trị: €2.100

Cử nhân

GPA 75% trở lên trong môn Toán và Vật Lý - Tiếng Anh IELTS 6.0

CV, Motivation Letter

California State University Northridge, USA Cấp học Điều kiện California State University Northridge, USA

Matador Scholarship Program

Giá trị: $250 đến $8,000

Cao đẳng , Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.0 or 3.5