Merit Scholarship

Merit Scholarship

University of Central Lancashire

Đại học University of Central Lancashire (UCLan) được xây dựng dựa trên nền của học viện ‘Institution for the Diffusion of Knowledge’ ra đời từ năm 1828. Với sự khởi đầu ấy, University of Central Lancashire đã tự mình phát triển để trở thành một trường đại học danh tiếng không chỉ ở trong nước mà còn trên toàn thế giới.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Central Lancashire
Tên chương trình học bổng Merit Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng 2000

Học bổng khác của trường

University of Central Lancashire Cấp học Điều kiện University of Central Lancashire

Excellence Scholarship

Giá trị: 3000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University College Birmingham Cấp học Điều kiện University College Birmingham

Birmingham

Giá trị: 1000

Cử nhân

University of Glasgow Cấp học Điều kiện University of Glasgow

Glasgow International College Pathway Scholarship

Giá trị: 20,000 GBP

University of Lincoln Cấp học Điều kiện University of Lincoln

Global Postgraduate Scholarship

Giá trị: £2,000

Chứng chỉ sau đại học

University of Buckingham Cấp học Điều kiện University of Buckingham

International Undergraduate High Achiever Scholarship

Giá trị: 2500

Cử nhân

University of Aberdeen Cấp học Điều kiện University of Aberdeen

Aberdeen Global Scholarship (General)

Giá trị: £3,000

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng khác trên thế giới

Curtin University, Australia Cấp học Điều kiện Curtin University, Australia

MBA International Student Scholarship

Giá trị: up to $15,000

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Marine Military Academy, USA Cấp học Điều kiện Marine Military Academy, USA

Học bổng trường Marine Military Academy

Giá trị: Case-by-case

Trung học

Nôp hồ sơ & Phỏng vấn

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

SecEDU Honours Scholarship UGCA1568

Giá trị: $8,000 for 1 year

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Tilburg University, Netherlands Cấp học Điều kiện Tilburg University, Netherlands

Orange Knowledge Program (OKP)

Giá trị: 100% học phí

Thạc sĩ

Australian Catholic University (ACU), Australia Cấp học Điều kiện Australian Catholic University (ACU), Australia

ACU International Student Scholarship

Giá trị: 50% all tuition fee

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 80% - Tiếng Anh 6.5 trở lên