Regularly admitted international students scholarship

Regularly admitted international students scholarship

Texas Wesleyan University
Trường cấp học bổng Texas Wesleyan University
Tên chương trình học bổng Regularly admitted international students scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 16,000 USD

- có thể gia hạn mỗi năm

Điều kiện tóm tắt
Tiếng anh IELTS 5.0/ TOEFL 68
Điều kiện khác No SAT/ACT

Điều kiện chi tiết

- Không yêu cầu thư giới thiệu

- Không yêu cầu viết luận

- Không mất phí xét hồ sơ

- Thời gian xét hồ sơ nhanh, từ 1 tới 3 ngày làm việc

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Illinois Institute of Technology Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: 22,000 USD/1 năm

Cử nhân

Western Washington University Cấp học Điều kiện Western Washington University

Undergraduate Direct Admission Scholarship

Giá trị: $1,000 to $3,500

Cử nhân

Saint Louis University (SLU) Cấp học Điều kiện Saint Louis University (SLU)

Merit-Based Scholarship

Giá trị: $3,000 - $20,000 per year

Cử nhân

Trinity Byrnes Collegiate School Cấp học Điều kiện Trinity Byrnes Collegiate School

Học bổng Mùa Thu 2020 trường Trinity Byrnes Collegiate School

Giá trị: 9.500 USD

Trung học

Concordia High School Cấp học Điều kiện Concordia High School

Học bổng đầu vào trường Concordia High School 2019

Giá trị: 5.180 USD

Trung học

Nộp hồ sơ & Phỏng vấn

Học bổng khác trên thế giới

TIA - Toronto International Academy, Canada Cấp học Điều kiện TIA - Toronto International Academy, Canada

Entrance Scholarship

Giá trị: $1,000 - $5,000

Trung học

GPA Tối thiểu 7,5 trở lên

Thư xin học bổng, Thư giới thiệu, Phỏng vấn với trường

Nipissing University, Canada Cấp học Điều kiện Nipissing University, Canada

President’s Scholarship of Nipissing University

Giá trị: $3000/năm

Cử nhân

GPA trên 90%

Mount Saint Vincent University, Canada Cấp học Điều kiện Mount Saint Vincent University, Canada

Entrance Scholarship

Giá trị: $2,500-$28,000 CAD

Cử nhân

GPA 8.0 trở lên

Queen's University Belfast, UK Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast, UK

Vice-Chancellor’s International Attainment

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Women in Information Technology Scholarship

Giá trị: $6.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học