Regularly admitted international students scholarship

Regularly admitted international students scholarship

Texas Wesleyan University
Tổ chức cấp học bổng Texas Wesleyan University
Tên chương trình học bổng Regularly admitted international students scholarship
Loại học bổng automatic at admission
Bậc học Bachelor
Giá trị học bổng 16,000 USD

- có thể gia hạn mỗi năm

Số lượng

- không giới hạn số lượng - dành cho tất cả sinh viên nộp vào chương trình cử nhân, đáp ứng yêu cầu đầu vào của trường

Chuyên ngành
Hạn nộp
Điều kiện tóm tắt
GPA
Tiếng anh IELTS 5.0/ TOEFL 68
Điều kiện khác No SAT/ACT

Điều kiện chi tiết

- Không yêu cầu thư giới thiệu

- Không yêu cầu viết luận

- Không mất phí xét hồ sơ

- Thời gian xét hồ sơ nhanh, từ 1 tới 3 ngày làm việc

Học bổng bạn có thể quan tâm

The Newman School

International Scholarship

$18,000

Chi tiết

Illinois State University

Presidential Scholarship

$11000

$11,000/1 năm Có thể gia hạn lên tới 4 năm

GPA 3.5

SAT 1360 or tương đương ACT

Chi tiết

Illinois State University

Graduate International Admission Scholarship

$2000

GPA 3.5

Chi tiết

Illinois State University

Undergraduate International Admissions Scholarship

up to 2,000

$1,000/year(3.0 GPA) $2,000/year(3.5 GPA)

GPA 3.0

Chi tiết

Pace University

The Global Pathways Westchester progression scholarship

$3,500–$7,000

chỉ áp dụng cho Westchester Campus dành cho sinh viên hoàn thành khóa dự bị Global Pathways trước khi vào chương trình Bachelor và Master của Pace University ở campus Weschester.

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Brockenhurst College

Outstanding Academic Potential Scholarships

£1000-£2000

Tùy chương trình học sẽ có mức học bổng khác nhau

GPA 8.0 - Ielts 5.0

Chi tiết

Brockenhurst College

Country specific scholarships

20% học phí

20% học phí cho năm học đầu tiên

GPA 8.0 trở lên - Ielts 5.0 trở lên

Chi tiết

Monash University

Master of Professional Engineering International Scholarship

$AUD10.000

Up to $20.000 AUD/ 2 năm

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Ielts Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Edith Cowan University

Guaranteed Internship

AU$2.300

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Ielts Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Bangor University

Professional Experience Scholarship

Lên đến £4,000

ít nhất có 2 năm kinh nghiệm

Chi tiết