Master program scholarship

Master program scholarship

Pace University
Pace University

Pace University

New York City, New York, USA

Pace University được xếp hạng là trường đại học tư đứng đầu trong cả nước về khả năng thúc đẩy kinh tế đi lên bởi Harvard University’s Opportunity Insights, Pace University cung cấp một nền giáo dục chuyển đổi cho sinh viên đa dạng của họ về học vấn, chuyên nghiệp và kinh tế xã hội.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Pace University
Tên chương trình học bổng Master program scholarship
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng $1,500–$6,000

Điều kiện tóm tắt
GPA 3.3

Điều kiện chi tiết

- Sinh viên quốc tế phải lấy tối thiểu 9 tín chỉ mỗi kì Spring và Fall

 

Học bổng khác của trường

Pace University Cấp học Điều kiện Pace University

The Global Pathways Westchester progression scholarship

Giá trị: $3,500–$7,000

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

scholarship for transfer student

Giá trị: up to 20,000 USD

Cử nhân

Undergraduate Direct Entry scholarship

Giá trị: up to 29,500 USD

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Auburn University Cấp học Điều kiện Auburn University

Academic +Talent Program

Giá trị: $12,000

Cử nhân

Montverde Academy Cấp học Điều kiện Montverde Academy

Học bổng đầu vào

Giá trị: 8.918USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Texas A&M University - Corpus Christi Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $1,000 - $4,000

Cử nhân

GPA minimum GPA of 3.0

Archbishop Riordan High School Cấp học Điều kiện Archbishop Riordan High School

Học bổng Archbishop Riordan High School

Giá trị: $ 33000

Trung học

Lipscomb University Cấp học Điều kiện Lipscomb University

Trustee Scholarship

Giá trị: Học bổng toàn phần

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Newcastle University London, UK Cấp học Điều kiện Newcastle University London, UK

Vice Chancellor Excellence Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

Có offer của trường

De Montfort University, UK Cấp học Điều kiện De Montfort University, UK

Scholarship for Vietnamese student

Giá trị: 50% học phí

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

UC International College, New Zealand Cấp học Điều kiện UC International College, New Zealand

Gift Voucher

Giá trị: $200

Cao đẳng

Ryerson University, Canada Cấp học Điều kiện Ryerson University, Canada

Early bird scholarship - RUIC Pathway Scholarship

Giá trị:

Đại học quốc tế năm 1

Swinburne University of Technology, Australia Cấp học Điều kiện Swinburne University of Technology, Australia

Swinburne International Excellence Pathway Scholarship

Giá trị: $2500 đến $5000

Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học khóa Pathway lên Đại học