The Global Wales Postgraduate Scholarship

The Global Wales Postgraduate Scholarship

Wrexham Glyndwr University

Là một trong những trường Đại học trẻ nhất ở Anh khi được trao danh hiệu thành lập vào năm 2008, trường Đại học Wrexham Glyndwr University vẫn tự hào là một môi trường sôi động, thân thiện, nơi mỗi học sinh học tập và tương lai được chú ý.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Wrexham Glyndwr University
Tên chương trình học bổng The Global Wales Postgraduate Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng up to £10,000

Hạn nộp 20/6

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Aberystwyth University Cấp học Điều kiện Aberystwyth University

Departmental Scholarship

Giá trị: Up to £500 per year.

Cử nhân

Coventry University Cấp học Điều kiện Coventry University

International Pathways Scholarship

Giá trị: 3000

Đại học quốc tế năm 1

University College Birmingham Cấp học Điều kiện University College Birmingham

SPORTING EXCELLENCE SCHOLARSHIP

Giá trị: Up to 3000-1500

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University) Cấp học Điều kiện Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)

Leeds School of Arts Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

GPA > 8.0 - Tiếng Anh 6.5 with no skill below 6.0

University of Bath Cấp học Điều kiện University of Bath

Global Leaders Scholarship

Giá trị: £5,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Temple University, USA Cấp học Điều kiện Temple University, USA

Merit scholarships

Giá trị: £2,000

Cử nhân

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

Outstanding Academic Performance Scholarship

Giá trị: $5000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Illinois Institute of Technology, USA Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology, USA

Graduate Direct Entry

Giá trị: Up to 8,000 USD( mỗi năm cấp 4,000 USD)

Thạc sĩ

Elmhurst University (Elmhurst College), USA Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College), USA

Transfer International Discovery Award

Giá trị: $ 5,000

Cử nhân

Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia Cấp học Điều kiện Trường Đại học công nghệ Sydney - University of Technology Sydney (UTS), Australia

Vingroup scholarships

Giá trị:

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học