Merit-based Academic Scholarship

Merit-based Academic Scholarship

University of the West of England Bristol (UWE Bristol)

Với hơn 600 khóa học được cung cấp, bậc đại học, sau đại học, khóa học chuyên nghiệp hay khóa học ngắn hạn, Đại học West of England Bristol hay còn gọi tắt là Đại học UWE Bristol cung cấp bao gồm các môn học trong các ngành nghệ thuật, ngành công nghiệp sáng tạo, y tế, khoa học kinh doanh, luật, môi trường và công nghệ,... Sự nổi tiếng về chất lượng giảng dạy cho toàn bộ trải nghiệm của sinh viên là lý do trường thu hút được đông đảo lượng sinh viên, đặc biệt là sinh viên quốc tế, đúng với slogan của trường  "don't just study CHANGE THE WORLD".

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of the West of England Bristol (UWE Bristol)
Tên chương trình học bổng Merit-based Academic Scholarship
Cấp học Dự bị thạc sĩ , Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1
Giá trị học bổng £1,000 - £2,000

Số lượng 15

Hạn nộp 2 tuần kể từ khi nhận được Unconditional offer
Điều kiện tóm tắt
GPA 7.5 trở lên

Học bổng khác của trường

University of the West of England Bristol (UWE Bristol) Cấp học Điều kiện University of the West of England Bristol (UWE Bristol)

Master Scholarships

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

Personal Statement

International Business Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Nottingham Cấp học Điều kiện University of Nottingham

ASEAN and Oceania Undergraduate Excellence Award

Giá trị: £2,000 to £6,000

Cử nhân

Swansea University Cấp học Điều kiện Swansea University

The School of Management’s Developing Futures Scholarship

Giá trị: Up to £2,000

Bellerbys College Cấp học Điều kiện Bellerbys College

GCSE Pathway Scholarship

Giá trị: 20%

Trung học

GPA 3.2 - Tiếng Anh 5.5

Phỏng vấn

University of Glasgow Cấp học Điều kiện University of Glasgow

School of Computing Science: International Excellence Adwards

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University) Cấp học Điều kiện Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)

South East Asia Scholarships

Giá trị: £1,000 - £5,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

RMIT University, Australia Cấp học Điều kiện RMIT University, Australia

RMIT International School Leaver Scholarship

Giá trị: $5.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Durham College, Canada Cấp học Điều kiện Durham College, Canada

Entrance Award for Honours Bachelor of Health Care Technology Management

Giá trị: 2.500 CAD

Cử nhân

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

English Scholarships

Giá trị: 10 tuần miễn phí

Cao đẳng

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences, Netherlands

Holland Scholarship

Giá trị: 5000 Eur

Thạc sĩ

University of New England , Australia Cấp học Điều kiện University of New England , Australia

UNE International Postgraduate Research Award (IPRA)

Giá trị: 27.596 AUD per annum

Chứng chỉ sau đại học

GPA 70% - Tiếng Anh 6.5