Merit Scholarship

Merit Scholarship

CATS Academy Boston
CATS Academy Boston

CATS Academy Boston

BOSTON, Massachusetts , USA

CATS Academy Boston là một trong các trường tư thục nội trú uy tín tại bang Massachusetts với chất lượng giảng dạy xuất sắc sẽ giúp cho sinh viên có cơ hội chuyển tiếp vào các trường Đại học hàng đầu tại nước Mỹ cũng như top 100 Thế giới.

 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng CATS Academy Boston
Tên chương trình học bổng Merit Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 20 - 50% học phí

Số lượng 15

Điều kiện chi tiết

Điểm GPA của 3 năm học gần nhất từ 7.0 trở lên

IELTS từ 4.0 - 5.5 (hoặc sẽ làm 1 bài test Tiếng Anh tương đương với trường)

Phỏng vấn với giáo viên nước ngoài

Học bổng khác của trường

CATS Academy Boston Cấp học Điều kiện CATS Academy Boston

Scholarship of Excellence

Giá trị: 100% học phí và chi phí ăn ở

Trung học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Texas A&M University - Corpus Christi Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi

International Achieve Scholar

Giá trị: $2,001 - $3,000

Cử nhân

GPA 3.3/4.0

Illinois State University Cấp học Điều kiện Illinois State University

Undergraduate International Admissions Scholarship

Giá trị: up to 20,000

Cử nhân

GPA 3.0

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Merit Scholarship for New First-Year Students

Giá trị: $ 10,000 - $25,000

Cử nhân

University of Massachusetts Boston Cấp học Điều kiện University of Massachusetts Boston

Beacon’s Merit Scholarship

Giá trị: $4,000 -$8,000

Cử nhân

GPA 3.4+

Pace University Cấp học Điều kiện Pace University

Undergraduate Direct Entry scholarship

Giá trị: up to 29,500 USD

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

University of Buckingham, UK Cấp học Điều kiện University of Buckingham, UK

International Undergraduate High Achiever Scholarship

Giá trị: 2500

Cử nhân

Aberystwyth University, UK Cấp học Điều kiện Aberystwyth University, UK

Academic Excellence Studentships

Giá trị: £2,000 

Cử nhân

Nottingham Trent University, UK Cấp học Điều kiện Nottingham Trent University, UK

Vietnam Scholarship

Giá trị: £4,000

Thạc sĩ

Sinh viên Việt Nam đăng ký học postgraduate kỳ tháng 1/2020

Aston University, UK Cấp học Điều kiện Aston University, UK

entrepreneurs - Aston Enterprise Scholarship

Giá trị: 50 - 100%

Chứng chỉ sau đại học

University of Worcester, UK Cấp học Điều kiện University of Worcester, UK

International Undergraduate Scholarships

Giá trị: £1000-£3000

Cử nhân