UCW - Scholarships for Academic Excellence

Scholarships for Academic Excellence

University of Canada West
University of Canada West

University of Canada West

Vancouver, BC, Canada

Đại học University Canada West  (UCW) là trường đại học có uy tín cao trong hệ thống các trường Đại học Canada, trường , nơi đây tạo cho sinh viên nhiều cơ hội tạo dựng nghề nghiệp, hay thậm chí bạn muốn thay đổi nghề nghiệp cho sự thăng tiến trong công việc với bằng cấp được Canada và các nước trên thế giới công nhận. Trường có có 2 trụ sở đặt tại Vancouver và Victoria, bang British Columbia.

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng University of Canada West
Tên chương trình học bổng Scholarships for Academic Excellence
Loại học bổng Học bổng Đại học
Bậc học Bachelor
Giá trị học bổng $ 10,000-$ 20,000

Số lượng

Chuyên ngành

Các chương trình áp dụng: MBA , Bachelor of CommerceBachelor of Arts in Business CommunicationAssociate of Arts

Hạn nộp Thời điểm đăng ký nhập học vào UCW
Điều kiện tóm tắt
GPA
Tiếng anh

Điều kiện chi tiết

Những học bổng này dành cho sinh viên quốc tế và trong nước có điểm học tập xuất sắc, những người muốn tiếp tục xuất sắc trong lĩnh vực học tập và công việc đã chọn.

Đủ điều kiện : Để được xem xét cho các học bổng này, bạn phải nộp Đơn xin Học bổng & Giải thưởng tại thời điểm đăng ký nhập học vào UCW.

Những người nhận học bổng của giải thưởng Đại học phải duy trì điểm trung bình 2,67 để duy trì đủ điều kiện cho các khoản giải ngân thứ hai và sau đó.

Thông tin chi tiết

Tổng học bổng cho thời gian của Hiệp hội nghệ thuật

Điểm trung bình tích lũy 

trong số 4,33

Sinh viên trong nước Sinh viên quốc tế
3,80 trở lên $ 4,000  $ 10,000
3,60 đến 3,79 $ 3,000 $ 8,000
3,40 đến 3,59 $ 2,000 $ 6,000
3,20 đến 3,39 $ 1,000 $ 4,000

Tổng học bổng trong thời gian Cử nhân Thương mại và Cử nhân Nghệ thuật Giao tiếp Kinh doanh

Điểm trung bình tích lũy 

trong số 4,33

Sinh viên trong nước Sinh viên quốc tế
3,80 trở lên $ 8,000  $ 20,000
3,60 đến 3,79 $ 6,000 $ 16,000
3,40 đến 3,59 $ 4,000 $ 12,000
3,20 đến 3,39 $ 2,000 $ 8,000

 

 

 

 

Học bổng khác của trường

University of Canada West

Học bổng đầu vào dành cho sinh viên Việt Nam

Lên đến CAD $18,900

Tiếng anh 7.0

Có Thư xin học bổng

Chi tiết

University of Canada West

UCW - MBA Excellence Scholarship for Continuing Students

$ 2,000

GPA 3,60

Sinh viên trong nước và quốc tế hiện tại trong chương trình MBA; Sinh viên đã nhân học bổng đầu vào đủ điều kiện.

Chi tiết

University of Canada West

UCW - Southeast Asia (SEA) Regional Grant

$ 18,900

Chi tiết

University of Canada West

UCW - MBA Foundation Study Grant

$ 6,500

Có mẫu đơn xin hoc bổng và hoàn thành giải thưởng; Tuyên bố cá nhân; Hoàn thành chương trình MBA Foundation và chương trình cấp bằng MBA

Chi tiết

University of Canada West

UCW - Scholarships for Academic Excellence

$ 10,000

Chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm

Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Principal’s Scholarship 

300- 500 CAD

GPA 85%

Chi tiết

Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Special Talents Scholarship

1.000- 5.000 CAD

GPA 85%

Học sinh nằm trong Top 3 trong một cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia hoặc quốc tế.

Chi tiết

Pickering College

GLOBAL LEADERSHIP PROGRAM SCHOLARSHIP

Lên đến CAD 100,000

CAD 25,000/năm

GPA 8.5 trở lên

Chi tiết

Pickering College

Spring Family Scholarship

$7,500 - $25,000

Học sinh lớp 9, 10 hoặc 11 nội trú

Chi tiết

Stanstead College

Partial scholarships

25% - 50% học phí

GPA 8.5 trở lên

Trong thời gian học duy trì GPA trên 6.5

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Drew University

Drew Scholarship

$7,000

GPA 3.25-3.499

Chi tiết

Drew University

Merit Scholarship for New First-Year Students

$ 10,000 - $25,000

Chi tiết

Drew University

Baldwin Honors Scholarship

$2,500

Chi tiết

Drew University

Drew Scholarship in the Arts

$1,000 ($4,000 trong 4 năm)

Chi tiết

Culver Stockton College

Học bổng trường Culver Stockton College

6.695 USD

Chi tiết