UCW - MBA Excellence Scholarship for Continuing Students

MBA Excellence Scholarship for Continuing Students

University of Canada West
University of Canada West

University of Canada West

Vancouver, BC, Canada

Đại học University Canada West  (UCW) là trường đại học có uy tín cao trong hệ thống các trường Đại học Canada, nơi đây tạo cho sinh viên nhiều cơ hội tạo dựng nghề nghiệp, hay thậm chí bạn muốn thay đổi nghề nghiệp cho sự thăng tiến trong công việc với bằng cấp được Canada và các nước trên thế giới công nhận. Trường có có 2 trụ sở đặt tại Vancouver và Victoria, bang British Columbia.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Canada West
Tên chương trình học bổng MBA Excellence Scholarship for Continuing Students
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng $ 2,000

Chuyên ngành

Chương trình áp dung: MBA

UCW sẽ trao một số lượng hạn chế Học bổng xuất sắc MBA mỗi kỳ cho các sinh viên MBA hiện tại đã hoàn thành khóa học MBA cấp 2 (khóa học MBA cấp số 600 trở lên) tương đương với ít nhất 27 tín chỉ.

Điều kiện tóm tắt
GPA 3,60
Điều kiện khác Sinh viên trong nước và quốc tế hiện tại trong chương trình MBA; Sinh viên đã nhân học bổng đầu vào đủ điều kiện.

Điều kiện chi tiết

Đủ điều kiện: Học bổng này dành cho sinh viên trong nước và quốc tế hiện tại trong chương trình MBA, những người đã thể hiện sự xuất sắc trong học tập trong các khóa học MBA của họ. Những sinh viên đã nhận được một học bổng đầu vào cũng có thể nhận được Học bổng Xuất sắc MBA cho Sinh viên Tiếp tục nếu họ đủ điều kiện.

Ứng viên sẽ được xem xét cho Học bổng dựa trên:

  • Điểm trung bình tích lũy của các khóa học được bao gồm trong 2 tầng của chương trình cấp bằng MBA của họ (các khóa học MBA được đánh số 600+ tương đương với 27 tín chỉ).

Thông tin chi tiết

Giá trị: Học bổng Xuất sắc MBA có giá trị tối đa 2.000 đô la và sẽ được giải ngân dưới dạng tín dụng học phí cho sinh viên thành công trong 4 khóa học cuối cùng của bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Điểm trung bình tích lũy tối thiểu trên chín khóa học MBA đầu tiên (Các khóa được đánh số 600+) Học bổng xuất sắc MBA: Tổng tài trợ trong suốt thời gian của chương trình cấp bằng thặc sỹ
3,60 $ 2,000

Để duy trì đủ điều kiện nhận Học bổng và nhận được khoản giải ngân học phí, sinh viên phải duy trì điểm trung bình tích lũy 3,60 trên tất cả các khóa học MBA.

Học bổng khác của trường

University of Canada West Cấp học Điều kiện University of Canada West

Học bổng đầu vào dành cho sinh viên Việt Nam

Giá trị: Lên đến CAD $18,900

Cao đẳng , Cử nhân , Thạc sĩ

Tiếng Anh 7.0

Có Thư xin học bổng

UCW - Southeast Asia (SEA) Regional Grant

Giá trị: $ 18,900

Cử nhân , Thạc sĩ

UCW - MBA Foundation Study Grant

Giá trị: $ 6,500

Thạc sĩ

Có mẫu đơn xin hoc bổng và hoàn thành giải thưởng; Tuyên bố cá nhân; Hoàn thành chương trình MBA Foundation và chương trình cấp bằng MBA

UCW - Scholarships for Academic Excellence

Giá trị: $ 10,000

Thạc sĩ

UCW - Scholarships for Academic Excellence

Giá trị: $ 10,000-$ 20,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

BICC Birmingham International Collegiate of Canada Cấp học Điều kiện BICC Birmingham International Collegiate of Canada

Học bổng học thuật bậc Trung học 2022

Giá trị: 12.000 CAD

Trung học

GPA Từ 8.0 - Tiếng Anh Phỏng vấn trực tiếp thay cho điểm IELTS

Học sinh lớp 9 – 12

MacEwan University Cấp học Điều kiện MacEwan University

Entrance Scholarship

Giá trị: $12,000

Cử nhân

GPA 95+

Confederation College Cấp học Điều kiện Confederation College

Employment

Giá trị: 2.000 CAD

Cao đẳng

GPA 3.0 - Tiếng Anh 6.5 min 6.0

Algoma University Cấp học Điều kiện Algoma University

The Chancellor’s Award

Giá trị: 5000 CAD

Cử nhân

GPA 9.0 - Tiếng Anh IELTS 7.0

Được nhận Offer khóa full-time

University of Fraser Valley. Cấp học Điều kiện University of Fraser Valley.

International Excellence Entrance Scholarships

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU College of Business & Economics International Undergraduate Scholarship

Giá trị: 100% học phí

Cử nhân

GPA 8.0 trở - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Sheffield Hallam University, UK Cấp học Điều kiện Sheffield Hallam University, UK

Automatic awards and discounts

Giá trị: -3000

Cử nhân

La Trobe University, Australia Cấp học Điều kiện La Trobe University, Australia

Academic Merit Scholarship

Giá trị: Lên đến 15.900

Cao đẳng

Bournemouth University, UK Cấp học Điều kiện Bournemouth University, UK

Creative Start Scholarship

Giá trị: 2000 - 5000

Chứng chỉ

RMIT University, Australia Cấp học Điều kiện RMIT University, Australia

Merit scholarship for Vietnamese students

Giá trị: AUD $10000

Cử nhân , Thạc sĩ

Là học sinh Việt Nam, apply vào trường từ Việt Nam