UCW - MBA Excellence Scholarship for Continuing Students

MBA Excellence Scholarship for Continuing Students

University of Canada West
University of Canada West

University of Canada West

Vancouver, BC, Canada

Đại học University Canada West  (UCW) là trường đại học có uy tín cao trong hệ thống các trường Đại học Canada, nơi đây tạo cho sinh viên nhiều cơ hội tạo dựng nghề nghiệp, hay thậm chí bạn muốn thay đổi nghề nghiệp cho sự thăng tiến trong công việc với bằng cấp được Canada và các nước trên thế giới công nhận. Trường có có 2 trụ sở đặt tại Vancouver và Victoria, bang British Columbia.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Canada West
Tên chương trình học bổng MBA Excellence Scholarship for Continuing Students
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng $ 2,000

Chuyên ngành

Chương trình áp dung: MBA

UCW sẽ trao một số lượng hạn chế Học bổng xuất sắc MBA mỗi kỳ cho các sinh viên MBA hiện tại đã hoàn thành khóa học MBA cấp 2 (khóa học MBA cấp số 600 trở lên) tương đương với ít nhất 27 tín chỉ.

Điều kiện tóm tắt
GPA 3,60
Điều kiện khác Sinh viên trong nước và quốc tế hiện tại trong chương trình MBA; Sinh viên đã nhân học bổng đầu vào đủ điều kiện.

Điều kiện chi tiết

Đủ điều kiện: Học bổng này dành cho sinh viên trong nước và quốc tế hiện tại trong chương trình MBA, những người đã thể hiện sự xuất sắc trong học tập trong các khóa học MBA của họ. Những sinh viên đã nhận được một học bổng đầu vào cũng có thể nhận được Học bổng Xuất sắc MBA cho Sinh viên Tiếp tục nếu họ đủ điều kiện.

Ứng viên sẽ được xem xét cho Học bổng dựa trên:

  • Điểm trung bình tích lũy của các khóa học được bao gồm trong 2 tầng của chương trình cấp bằng MBA của họ (các khóa học MBA được đánh số 600+ tương đương với 27 tín chỉ).

Thông tin chi tiết

Giá trị: Học bổng Xuất sắc MBA có giá trị tối đa 2.000 đô la và sẽ được giải ngân dưới dạng tín dụng học phí cho sinh viên thành công trong 4 khóa học cuối cùng của bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Điểm trung bình tích lũy tối thiểu trên chín khóa học MBA đầu tiên (Các khóa được đánh số 600+) Học bổng xuất sắc MBA: Tổng tài trợ trong suốt thời gian của chương trình cấp bằng thặc sỹ
3,60 $ 2,000

Để duy trì đủ điều kiện nhận Học bổng và nhận được khoản giải ngân học phí, sinh viên phải duy trì điểm trung bình tích lũy 3,60 trên tất cả các khóa học MBA.

Học bổng khác của trường

University of Canada West Cấp học Điều kiện University of Canada West

Học bổng đầu vào dành cho sinh viên Việt Nam

Giá trị: Lên đến CAD $18,900

Cao đẳng , Cử nhân , Thạc sĩ

Tiếng Anh 7.0

Có Thư xin học bổng

UCW - Southeast Asia (SEA) Regional Grant

Giá trị: $ 18,900

Cử nhân , Thạc sĩ

UCW - MBA Foundation Study Grant

Giá trị: $ 6,500

Thạc sĩ

Có mẫu đơn xin hoc bổng và hoàn thành giải thưởng; Tuyên bố cá nhân; Hoàn thành chương trình MBA Foundation và chương trình cấp bằng MBA

UCW - Scholarships for Academic Excellence

Giá trị: $ 10,000

Thạc sĩ

UCW - Scholarships for Academic Excellence

Giá trị: $ 10,000-$ 20,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Ottawa Catholic School Board Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board

OCSB International Student Program Award For Collaboration

Giá trị: $ 600

Columbia Academy (Downtown Vancouver) Cấp học Điều kiện Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Principal’s Scholarship 

Giá trị: 300- 500 CAD

Trung học

GPA 85%

Thompson River University (TRU) Cấp học Điều kiện Thompson River University (TRU)

Engineering Scholarships

Giá trị: $3,000 CAD

Dự bị đại học

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus

International Undergraduate Freshmen Scholarships

Giá trị: Up to $32,000 per year

Cử nhân

GPA A

SAT

University of Prince Edward Island (UPEI) Cấp học Điều kiện University of Prince Edward Island (UPEI)

Guaranteed Scholarships

Giá trị: $500- $3,000

Cử nhân

GPA 8.0 trở lên

Học bổng khác trên thế giới

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

Advancement Scholarship

Giá trị: 5.000 AUD

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 7.0 trở lên - Tiếng Anh 6.0 trở lên

University Of Surrey, UK Cấp học Điều kiện University Of Surrey, UK

International Excellence Award

Giá trị: £5,000

Chứng chỉ sau đại học

The University of Hull, UK Cấp học Điều kiện The University of Hull, UK

George W Gray International Scholarship

Giá trị: £9,000

Cử nhân

Mander Portman Woodward (MPW), UK Cấp học Điều kiện Mander Portman Woodward (MPW), UK

Creative and performing arts scholarships

Giá trị: 10% - 50% học phí

Trung học

Bellerbys College, UK Cấp học Điều kiện Bellerbys College, UK

GCSE Pathway Scholarship

Giá trị: 20%

Trung học

GPA 3.2 - Tiếng Anh 5.5

Phỏng vấn