UCW - MBA Excellence Scholarship for Continuing Students

MBA Excellence Scholarship for Continuing Students

University of Canada West
University of Canada West

University of Canada West

Vancouver, BC, Canada

Đại học University Canada West  (UCW) là trường đại học có uy tín cao trong hệ thống các trường Đại học Canada, nơi đây tạo cho sinh viên nhiều cơ hội tạo dựng nghề nghiệp, hay thậm chí bạn muốn thay đổi nghề nghiệp cho sự thăng tiến trong công việc với bằng cấp được Canada và các nước trên thế giới công nhận. Trường có có 2 trụ sở đặt tại Vancouver và Victoria, bang British Columbia.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Canada West
Tên chương trình học bổng MBA Excellence Scholarship for Continuing Students
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng $ 2,000

Chuyên ngành

Chương trình áp dung: MBA

UCW sẽ trao một số lượng hạn chế Học bổng xuất sắc MBA mỗi kỳ cho các sinh viên MBA hiện tại đã hoàn thành khóa học MBA cấp 2 (khóa học MBA cấp số 600 trở lên) tương đương với ít nhất 27 tín chỉ.

Điều kiện tóm tắt
GPA 3,60
Điều kiện khác Sinh viên trong nước và quốc tế hiện tại trong chương trình MBA; Sinh viên đã nhân học bổng đầu vào đủ điều kiện.

Điều kiện chi tiết

Đủ điều kiện: Học bổng này dành cho sinh viên trong nước và quốc tế hiện tại trong chương trình MBA, những người đã thể hiện sự xuất sắc trong học tập trong các khóa học MBA của họ. Những sinh viên đã nhận được một học bổng đầu vào cũng có thể nhận được Học bổng Xuất sắc MBA cho Sinh viên Tiếp tục nếu họ đủ điều kiện.

Ứng viên sẽ được xem xét cho Học bổng dựa trên:

  • Điểm trung bình tích lũy của các khóa học được bao gồm trong 2 tầng của chương trình cấp bằng MBA của họ (các khóa học MBA được đánh số 600+ tương đương với 27 tín chỉ).

Thông tin chi tiết

Giá trị: Học bổng Xuất sắc MBA có giá trị tối đa 2.000 đô la và sẽ được giải ngân dưới dạng tín dụng học phí cho sinh viên thành công trong 4 khóa học cuối cùng của bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Điểm trung bình tích lũy tối thiểu trên chín khóa học MBA đầu tiên (Các khóa được đánh số 600+) Học bổng xuất sắc MBA: Tổng tài trợ trong suốt thời gian của chương trình cấp bằng thặc sỹ
3,60 $ 2,000

Để duy trì đủ điều kiện nhận Học bổng và nhận được khoản giải ngân học phí, sinh viên phải duy trì điểm trung bình tích lũy 3,60 trên tất cả các khóa học MBA.

Học bổng khác của trường

University of Canada West Cấp học Điều kiện University of Canada West

Học bổng đầu vào dành cho sinh viên Việt Nam

Giá trị: Lên đến CAD $18,900

Cao đẳng , Cử nhân , Thạc sĩ

Tiếng Anh 7.0

Có Thư xin học bổng

UCW - Southeast Asia (SEA) Regional Grant

Giá trị: $ 18,900

Cử nhân , Thạc sĩ

UCW - MBA Foundation Study Grant

Giá trị: $ 6,500

Thạc sĩ

Có mẫu đơn xin hoc bổng và hoàn thành giải thưởng; Tuyên bố cá nhân; Hoàn thành chương trình MBA Foundation và chương trình cấp bằng MBA

UCW - Scholarships for Academic Excellence

Giá trị: $ 10,000

Thạc sĩ

UCW - Scholarships for Academic Excellence

Giá trị: $ 10,000-$ 20,000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Columbia Academy (Downtown Vancouver) Cấp học Điều kiện Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Special Talents Scholarship

Giá trị: 1.000- 5.000 CAD

Trung học

GPA 85%

Học sinh nằm trong Top 3 trong một cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia hoặc quốc tế.

BICC Birmingham International College of Canada Cấp học Điều kiện BICC Birmingham International College of Canada

Học bổng 50% học phí trường BICC

Giá trị: 50% học phí

Trung học

GPA 9.0 - Tiếng Anh IELTS: 7.0 hoặc TOEFL 94-101

Bài luận

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus

Academic Merit Based Scholarship

Giá trị: US $3,780 - $12,660

Đại học quốc tế năm 1

GPA Giỏi trở lên - Tiếng Anh Đạt điều kiện đầu vào

Academic Merit +SAT based scholarship

Giá trị: US $16,440 - $18,990

Đại học quốc tế năm 1

GPA Giỏi trở lên - Tiếng Anh Đạt điều kiện đầu vào

SAT đạt 1180 trở lên

Stanstead College Cấp học Điều kiện Stanstead College

Full entrance scholarship

Giá trị: 100% học phí

Trung học

GPA 8.5 trở lên

Trong thời gian học duy trì GPA trên 6.5

Học bổng khác trên thế giới

Curtin University, Australia Cấp học Điều kiện Curtin University, Australia

MBA Global Scholarship

Giá trị: 30% tuition fee each semester

Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Arizona State University, USA Cấp học Điều kiện Arizona State University, USA

First-year undergraduate scholarship for international student

Giá trị: up to 15,500 USD/1 năm, gia hạn mỗi năm

Cử nhân

Nottingham Trent University, UK Cấp học Điều kiện Nottingham Trent University, UK

Postgraduate Masters Scholarships

Giá trị: 25% hoặc 50% học phí

Thạc sĩ

Sinh viên đăng ký học chương trình Master kỳ tháng 1/2020

Bond University, Australia Cấp học Điều kiện Bond University, Australia

Faculty of Health Sciences and Medicine Postgraduate Scholarship

Giá trị: 25% - 50% học phí

Thạc sĩ

GPA 3.0

University of Western Australia, Australia Cấp học Điều kiện University of Western Australia, Australia

Foundation & Diploma Scholarship

Giá trị: $2,500 - $5,000 - $7,500 - $10,000

Cao đẳng , Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học