Học bổng chương trình thể thao

Học bổng chương trình thể thao

Lawrence School

Lawrence school là một trường trung học độc lập duy nhất tại Ohio chuyên phục vụ các đối tượng có khó khăn trong học tập. Trường được thành lập vào năm 1847 và có 2 cơ sở giáo dục, gồm: Trường trung học cơ sở ở Broadview Heights và Trường Trung học Phổ thông ở Sagamore Hills.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Lawrence School
Tên chương trình học bổng Học bổng chương trình thể thao
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 60% giá trị học phí

Điều kiện tóm tắt
GPA 3.0
Điều kiện khác Giỏi và yêu thích thể thao + Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts + Bảng điểm + Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

Thông tin chi tiết

Chi phí sau học bổng Fall 2023-2024: Học phí trước khi có học bổng ~ 70,000 USD 

Và học phí sau khi nhận học bổng được giảm như dưới đây: 

• Boarding application fee: $600

• Tuition and boarding fee $29,000

• Insurance: $1,100 ~ $1,700 (depends on the school)

 

Thông tin chi tiết tại website: https://duhocnamphong.vn/thong-tin-ve-hoc-bong-chuong-trinh-the-thao-tai-truong-noi-tru-danh-tieng-o-my-n1466.html

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Temple University Cấp học Điều kiện Temple University

Broad Street Finish Line Scholarship

Giá trị: $ 500 - $ 5.000

Cao đẳng , Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân

Why US campaign and scholarship

Giá trị: $ 2.000 - $ 10.000

Cử nhân

Boise State University Cấp học Điều kiện Boise State University

Treasure Scholarship

Giá trị: 7.000 USD mỗi năm

Cử nhân

GPA 3.0-4.0 - Tiếng Anh Ko xét

ACT 19+ or SAT 990+

Lipscomb University Cấp học Điều kiện Lipscomb University

State Add-On Scholarships

Giá trị: $1,500 - $3,000

Cử nhân

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Baldwin Honors Scholarship

Giá trị: $2,500

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada

Academic Merit Based Scholarship

Giá trị: 30% Học Phí

Đại học quốc tế năm 1

GPA CGPA 3.5 – 4.0 - Tiếng Anh Đạt điều kiện đầu vào

Ryerson University, Canada Cấp học Điều kiện Ryerson University, Canada

International Secondary School Merit Scholarship

Giá trị: 5.000

Đại học quốc tế năm 1

GPA 85%+

University of Sunderland, UK Cấp học Điều kiện University of Sunderland, UK

International Scholarship 2022/23

Giá trị: £1,4000 - £900

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Canberra - University of Canberra (UC), Australia Cấp học Điều kiện Canberra - University of Canberra (UC), Australia

UNIVERSITY OF CANBERRA INTERNATIONAL HIGH ACHIEVER SCHOLARSHIP

Giá trị: 20% all tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 85% - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Bellerbys College, UK Cấp học Điều kiện Bellerbys College, UK

A-Level Scholarship

Giá trị: 40%

Trung học

GPA 3.6 - Tiếng Anh 6.5

Phỏng vấn