Vice Chancellors Scholarship

Vice Chancellors Scholarship

Keele University
Keele University

Keele University

Keele, England, UK

Trường đại học Keele University được thành lập năm 1949, là một trong những trường đại học trẻ của vương quốc Anh đầu thế kỷ 20, nằm tại thành phố Newcastle, trường tự hào lọt top 10 trường đại học của vương quốc Anh về trải nghiệm của sinh viên tại trường, xứng đáng là một lựa chọn phù hợp "như một làn gió mới" dành cho những bạn sinh viên ưa thích môi trường năng động, tươi trẻ.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Keele University
Tên chương trình học bổng Vice Chancellors Scholarship
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng

Full fee waiver / 50% fee waiver

Điều kiện chi tiết

Dành cho những sinh viên có thành tích xuất sắc được lựa chọn bởi hội đồng Điều kiện:

7.0 IELTS trở lên

First Class or equivalent in Bachelors

Không dành cho các chương trình:

MBA

Medicine

Physiotherapy

Nursing Vet School

Những sinh viên được học bổng này sẽ trở thành đại sứ, gương mặ của trường

Học bổng khác của trường

Keele University Cấp học Điều kiện Keele University

Full time MBA Scholarship

Giá trị: £3,000 - £5,000

Chứng chỉ sau đại học

Postgraduate Global Scholarship

Giá trị: £2,000 - £6,000

Chứng chỉ sau đại học

UNDERGRADUATE GLOBAL SCHOLARSHIP

Giá trị: £5,000

Cử nhân

Full Time MBA Scholarship

Giá trị: £3,000 - £5,000

Thạc sĩ

Keele International Excellence Scholarship (UG)

Giá trị: £2,500/năm

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of Westminster Cấp học Điều kiện University of Westminster

Chevening Scholarship for Post Graduate

Giá trị: GBP 10,000

Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

Northumbria University Cấp học Điều kiện Northumbria University

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Tiếng Anh 6.5

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

Liverpool John Moores University Cấp học Điều kiện Liverpool John Moores University

International Achievement Scholarship

Giá trị: 3000 GBP

Cử nhân

University of Liverpool Cấp học Điều kiện University of Liverpool

University of Liverpool International College (UoLIC) First Class Scholarship

Giá trị: £1,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 7.0

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

UG Progression Bursary

Giá trị: £3,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Western Sydney University - Sydney Campus, Australia Cấp học Điều kiện Western Sydney University - Sydney Campus, Australia

Undergraduate International Scholarship

Giá trị: Up to $22,500AUD

Cử nhân

Maine Central Institute (MCI), USA Cấp học Điều kiện Maine Central Institute (MCI), USA

Học bổng đầu vào

Giá trị: 21.375 USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

University of South Australia, Australia Cấp học Điều kiện University of South Australia, Australia

International Merit Scholarship

Giá trị: 25% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

Petroleum Engineering Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

English Scholarships

Giá trị: 10 tuần miễn phí

Cao đẳng