Wittenborg University Funds

Wittenbord University Funds

Wittenborg University
Trường cấp học bổng Wittenborg University
Tên chương trình học bổng Wittenbord University Funds
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng 500 - 3000 Eur

Gold Fund: €1.500 (Fee reduction), Silver Fund: €1.000 (Fee reduction), Bronze Fund: €500 (Fee reduction), Wittenborg Graduate Fund: reduction of €3.000 on tuition fee for University of Brighton Master of Science programmes, or MBA Wittenborg

Điều kiện tóm tắt
GPA 8.0
Tiếng anh IELTS từ 6.5
Điều kiện khác 2 Recommendation letters

Điều kiện chi tiết

2 recommendations letters từ giáo viên hoặc doanh nghiệp giải thích tại sao bạn xứng đáng được nhận học bổng này

Thông tin chi tiết

How to apply:

  • Gửi Personal Application letter đến  funds@wittenborg.eu
  • Đính kèm bảng điểm, bằng TN trong email
  • Đính kèm luôn bảng tín chỉ đã học nếu học sinh đã học ĐH
  • Đính kèm Ielts, hoặc các tín chỉ ngoại ngữ khác
  • Đính kèm 2 recommendation letters (scann)

How to Receive the Wittenborg University Fund:

  • Sẽ được thông báo chính thức bởi hội đồng trường Wittenborg sau khoảng 2 tuần vào tháng 1 hoặc tháng 8
  • Học bổng sẽ được trừ trực tiếp vào học phí

Học bổng khác của trường

Wittenborg University Cấp học Điều kiện Wittenborg University

Wittenborg MBA Holland Scholarship

Giá trị: €5.000

Thạc sĩ

GPA 7.5 - Tiếng Anh IELTS từ 6.5, TOEFL từ 90

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm, không yêu cầu GMAT or GRE, bằng ĐH liên quan đến Business, MBA Personal Application letter

Orange Tulip Scholarship (OTS)

Giá trị: €7.500

Thạc sĩ

Tiếng Anh IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL tương đương

Không yêu cầu GMAT, MSc không yêu cầu kinh nghiệm, MBA yêu cầu kinh nghiệm min 3 năm

Orange Tulip Scholarship (OTS)

Giá trị: €5.000

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS từ 6.0 hoặc TOEFL tương đương

Học ít nhất 3 năm tại trường

Holland Scholarship

Giá trị: €5.000

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 8.0 - Tiếng Anh IELTS từ 7.0 hoặc TOEFL tương đương

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Hà Lan

Maastricht School of Management (MsM) Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM)

Public Service/ NGO Scholarship

Giá trị: Up to 25% học phí

Thạc sĩ

Fontys University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Fontys University of Applied Sciences

Holland Scholarship

Giá trị: € 5,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Tiếng Anh IELTS 6.0 đối với chương trình Đại học hoặc 6.5 đối với chương trình Thạc sỹ

CV, Personal Statement

Maastricht University Cấp học Điều kiện Maastricht University

Maastricht University Holland-High Potential scholarship

Giá trị: 29,000 Eur

Thạc sĩ

Top 20 trong số học sinh tốt nghiệp của khoa, ranking cao ở lớp

Tilburg University Cấp học Điều kiện Tilburg University

Orange Knowledge Program (OKP)

Giá trị: 100% học phí

Thạc sĩ

University of Amsterdam Cấp học Điều kiện University of Amsterdam

Holland Scholarship (HS) - University of Amsterdam

Giá trị: €5000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

University of South Australia, Australia Cấp học Điều kiện University of South Australia, Australia

Vice Chancellor's International Excellence Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Kings College - Kings Education, UK Cấp học Điều kiện Kings College - Kings Education, UK

Entrance Scholarship

Giá trị: Up to 50% học phí

Trung học

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

SCU International Regional Scholarship

Giá trị: $5.000 AUD

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Monash International Merit Scholarship

Giá trị: $10,000/year

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Tối thiểu 8.5 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of Auckland, Australia Cấp học Điều kiện The University of Auckland, Australia

Progression Scholarship

Giá trị: NZ$5.000

Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học