ASU - USA Pathway Student

ASU - USA Pathway Student

Arizona State University
Arizona State University

Arizona State University

Tempe, Arizona, USA

Nằm ở phía Tây Nam nước Mỹ, Đại học Arizona State University là trường đại học công lập được xếp hạng cao trong số các trường đại học quốc gia nói chung (#117) và các trường công lập nói riêng (#53). Với sự đa dạng và tầm nhìn xa trong việc đào tạo cùng khả năng hỗ trợ sinh viên học tập, Arizona là một lựa chọn trải nghiệm đại học tốt dành cho những ai quan tâm đến việc giáo dục toàn diện.

 
Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Arizona State University
Tên chương trình học bổng ASU - USA Pathway Student
Cấp học Đại học quốc tế năm 1
Giá trị học bổng up to 8,500

deadline học bổng trùng với hạn nộp hồ sơ mỗi kì - Fall 2020: 13/07/2020 - Spring 2021: 12/7/2020

Chuyên ngành

 

 
Hạn nộp 13rd July 2020

Điều kiện chi tiết

 

 

Thông tin chi tiết

 

 

Học bổng khác của trường

Arizona State University Cấp học Điều kiện Arizona State University

scholarship for transfer and graduate international student

Giá trị: up to 10,000USD/1 năm, có thể gia hạn tới 2 năm

Cử nhân , Thạc sĩ

First-year undergraduate scholarship for international student

Giá trị: up to 15,500 USD/1 năm, gia hạn mỗi năm

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Pace University Cấp học Điều kiện Pace University

The Global Pathways Westchester progression scholarship

Giá trị: $3,500–$7,000

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

RAMs Transfer Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Merit Scholarship for New First-Year Students

Giá trị: $ 10,000 - $25,000

Cử nhân

University of Vermont Cấp học Điều kiện University of Vermont

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $8,000 - $20,000

Cử nhân

Virginia International University Cấp học Điều kiện Virginia International University

Special Achievement Scholarship

Giá trị: $1,000 - $3,000

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.0/4.0

Học bổng khác trên thế giới

Bangor University, UK Cấp học Điều kiện Bangor University, UK

Vice-Chancellor Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 70% trở lên

University of Gloucestershire, UK Cấp học Điều kiện University of Gloucestershire, UK

Academic Merit Scholarship 2022/23

Giá trị: 1200

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Melbourne, Australia Cấp học Điều kiện University of Melbourne, Australia

Melbourne School of Engineering Scholarship

Giá trị: $5,000 - $20,000

Thạc sĩ

Sheffield Hallam University, UK Cấp học Điều kiện Sheffield Hallam University, UK

Vice Chancellor’s Award for South East Asia

Giá trị: £3,000

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Exeter, UK Cấp học Điều kiện University of Exeter, UK

INTO Exeter Foundation Progression Scholarships - 2020/21

Giá trị: 7,500

Dự bị đại học

GPA Điểm tổng kết chương trình Foundation 75% (tương đương với A*AA) - Tiếng Anh Điểm tổng kết tiếng Anh 65%

Lựa chọn Exeter là Firm choice trong hồ sơ UCAS