EduCo Scholarship for graduate programs

EduCo Scholarship for graduate programs

New Jersey Institute of Technology

Trường đại học New Jersey Institute of Technology là một trong những trường đại học nghiên cứu công lập hàng đầu, trường đại học bách khoa đứng đầu quốc gia và xếp hạng 97 National University theo U.S. News and World Report 2020. Trường cũng đạt danh hiệu danh giá R1 Research - danh hiệu danh giá nhất về những đóng góp và nỗ lực trong lĩnh vực nghiên cứu mà chỉ 140 trong số hơn 4500 trường đại học trên toàn nước Mỹ nhận được danh hiệu này. 

 
Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng New Jersey Institute of Technology
Tên chương trình học bổng EduCo Scholarship for graduate programs
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng $3,000 - $4,000

Chuyên ngành

$3,000 year one only for those who apply to majors in Ying Wu College of Computing

$4,000 year one only for those who apply to any majors in other colleges

 

Điều kiện chi tiết

 

 

Thông tin chi tiết

 

 

Học bổng khác của trường

New Jersey Institute of Technology Cấp học Điều kiện New Jersey Institute of Technology

NJIT Scholarship

Giá trị: $10,000 - $25,000

Cử nhân

GPA 3.0+

1270+ SAT hoặc 26+ ACT

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

DePaul University Cấp học Điều kiện DePaul University

Graduate Direct Admission

Giá trị: $1,000 - $5,000

Thạc sĩ

Virginia International University Cấp học Điều kiện Virginia International University

Campus Employment Scholarship

Giá trị: $ 500 - $ 4,000

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.0/4.0

Adelphi University Cấp học Điều kiện Adelphi University

Academic +Talent Program

Giá trị: $15,000

Cử nhân

Boise State University Cấp học Điều kiện Boise State University

Treasure Scholarship

Giá trị: 7.000 USD mỗi năm

Cử nhân

GPA 3.0-4.0 - Tiếng Anh Ko xét

ACT 19+ or SAT 990+

The Newman School Cấp học Điều kiện The Newman School

International Scholarship

Giá trị: $18,000

Trung học

Học bổng khác trên thế giới

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

International Undergraduate Scholarship 2020

Giá trị: 20% học phí

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Bachelor of International Business Diploma Pathway Scholarship

Giá trị: $6.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Nottingham, UK Cấp học Điều kiện University of Nottingham, UK

ASEAN and Oceania Postgraduate Excellence Award

Giá trị: £4,000 to £8,000

Chứng chỉ sau đại học

Staffordshire University, UK Cấp học Điều kiện Staffordshire University, UK

SMART scholarship

Giá trị: 3000/năm

Cử nhân , Dự bị thạc sĩ

University of East Anglia (UEA), UK Cấp học Điều kiện University of East Anglia (UEA), UK

Economics: Vietnam Scholarship (PG)

Giá trị: £9050

Thạc sĩ