EduCo Scholarship for graduate programs

EduCo Scholarship for graduate programs

New Jersey Institute of Technology

Trường đại học New Jersey Institute of Technology là một trong những trường đại học nghiên cứu công lập hàng đầu, trường đại học bách khoa đứng đầu quốc gia và xếp hạng 97 National University theo U.S. News and World Report 2020. Trường cũng đạt danh hiệu danh giá R1 Research - danh hiệu danh giá nhất về những đóng góp và nỗ lực trong lĩnh vực nghiên cứu mà chỉ 140 trong số hơn 4500 trường đại học trên toàn nước Mỹ nhận được danh hiệu này. 

 
Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng New Jersey Institute of Technology
Tên chương trình học bổng EduCo Scholarship for graduate programs
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng $3,000 - $4,000

Chuyên ngành

$3,000 year one only for those who apply to majors in Ying Wu College of Computing

$4,000 year one only for those who apply to any majors in other colleges

 

Điều kiện chi tiết

 

 

Thông tin chi tiết

 

 

Học bổng khác của trường

New Jersey Institute of Technology Cấp học Điều kiện New Jersey Institute of Technology

NJIT Scholarship

Giá trị: $10,000 - $25,000

Cử nhân

GPA 3.0+

1270+ SAT hoặc 26+ ACT

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Blair Academy Cấp học Điều kiện Blair Academy

Học bổng chương trình thể thao

Giá trị: 60% tuition fee

Trung học

Tiếng Anh 3.0

Giỏi và yêu thích thể thao + Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts + Bảng điểm + Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

RAMs Transfer Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Saint Louis University (SLU) Cấp học Điều kiện Saint Louis University (SLU)

International Year One Scholarship

Giá trị: $4,000 - $10,000 average

Đại học quốc tế năm 1

Merit-Based Scholarship

Giá trị: $3,000 - $20,000 per year

Cử nhân

Long Island University (LIU) Brooklyn Cấp học Điều kiện Long Island University (LIU) Brooklyn

Graduate Direct Admission

Giá trị: $2,000 - $4,000

Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

The University of Hull, UK Cấp học Điều kiện The University of Hull, UK

GREAT Scholarship 2023

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

Edith Cowan University, Australia Cấp học Điều kiện Edith Cowan University, Australia

ECU School of Science Excellence Scholarships

Giá trị: $15.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Confederation College, Canada Cấp học Điều kiện Confederation College, Canada

Employment

Giá trị: 2.000 CAD

Cao đẳng

GPA 3.0 - Tiếng Anh 6.5 min 6.0

Keele University, UK Cấp học Điều kiện Keele University, UK

Vice Chancellors Scholarship

Giá trị:

Chứng chỉ sau đại học

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Bachelor of International Business Diploma Pathway Scholarship

Giá trị: $6.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học