Destination Australia

Destination Australia

Charles Darwin University

Thành lập từ năm 1989, Đại học Charles Darwin là một trường đại học thế giới mới được xây dựng dựa trên công bằng xã hội, tính bền vững, sáng tạo và nỗ lực tập thể, cung cấp các khóa học cho tất cả mọi người ở mọi cấp độ, từ Chứng chỉ, đến Tiến sĩ 

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng Charles Darwin University
Tên chương trình học bổng Destination Australia
Loại học bổng 0
Bậc học Bachelor , Master , Diploma , Certificate , Post Graduate
Giá trị học bổng $15.000 per year

Số lượng

Chuyên ngành
Hạn nộp
Điều kiện tóm tắt
GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Điều kiện chi tiết

Dành cho sinh viên bắt đầu các khóa học kì 1/2020

Học bổng khác của trường

Charles Darwin University

CDU International College Launch Scholarship

30%

For the pathway course duration

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Charles Darwin University

CDU Global Achiever Award

15% all tuition fee

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Charles Darwin University

Sydney Scholarship

25% all tuition fee

Giảm học phí trong toàn bộ thời gian khóa học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm

University of Sydney

Entrance Scholarship

AU$ 2,500 – 5,000 – 7,500 – 10,000

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Australian National University ANU

Progression Scholarship

AU$25.000

For the First Year Only

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Australian Catholic University (ACU)

Entrance Scholarship

50%

Giá trị $9.990

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Tối thiểu 5.5 min 5.0

Chi tiết

Charles Darwin University

CDU International College Launch Scholarship

30%

For the pathway course duration

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Western Sydney University - Sydney Campus

Vice-Chancellor's Academic Excellence Postgraduate Scholarships

50% all tuition fee for 2 years

GPA 5.95/7 - Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Western Washington University

Undergraduate Direct Admission

$1,000 to $3,500

3.0 GPA = $1,500 3.6 GPA = $2,500

Chi tiết

Western Washington University

International Year( 2 Quarters)

$1,500 -$5,000

Awarded at admission

Chi tiết

University of Vermont

Undergraduate Direct Admission

$8,000 - $20,000

Award amounts vary based on university policy; renewable for 4 years if student maintains 3.0 GPA and enrolls in 12+ credits per semesters

Chi tiết

University of Vermont

Master s International Year ( 2 Semesters)

$5,000 - $10,000

Renewable for 1 year if student maintains 3.5 GPA

Chi tiết

University of Vermont

Global Gateway Program(2 Semesters)

$5,000 - $10,000

Renewable for 4 years if student maintains 3.0GPA

Chi tiết