Creative Mind Scholarship

Creative Mind Scholarship

Academy of Information Technology (AIT)
Academy of Information Technology (AIT)

Academy of Information Technology (AIT)

Melbourne, Victoria, Australia

Học viện công nghệ AIT hay tên đầy đủ Academy of Information Technology là trường cung cấp các khóa học bậc Diploma và Cử nhân trong những lĩnh vực rất hot hiện nay như Design, 3D, Film, Game, Công nghệ thông tin. Trường có 2 campus ở 2 thành phố nổi tiếng nhất nước Úc là Sydney và Melbourne.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Academy of Information Technology
Tên chương trình học bổng Creative Mind Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 50% term tuition fee

Điều kiện tóm tắt
GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng
Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Điều kiện chi tiết

Hạn nộp: 

  • March 2020 - 17/2
  • July 2020 -15/6
  • November 2020 - 12/10

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Úc

The University of Queensland - UQ Cấp học Điều kiện The University of Queensland - UQ

UQ School of Economics Scholarship (Undergraduate)

Giá trị: 50% all tuition fee

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

TC Beirne School of Law Scholarship for International Students

Giá trị: 25% - 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

The University of Auckland Cấp học Điều kiện The University of Auckland

Progression Scholarship

Giá trị: NZ$5.000

Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Southern Cross University - SCU Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU

Dr Alan Phan Scholarship

Giá trị: 5.000 AUD

Cử nhân , Thạc sĩ

University of Wollongong Cấp học Điều kiện University of Wollongong

University Excellent Scholarship

Giá trị: 30%

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Học bổng khác trên thế giới

University of Westminster, UK Cấp học Điều kiện University of Westminster, UK

Chevening Scholarship for Post Graduate

Giá trị: GBP 10,000

Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

University of Massachusetts Lowell, USA Cấp học Điều kiện University of Massachusetts Lowell, USA

Out-of-State & International Scholarships

Giá trị: $ 10,000 - $20,000

Cử nhân

GPA 3.0-3.2

FIC Fraser International College (Simon Fraser University), Canada Cấp học Điều kiện FIC Fraser International College (Simon Fraser University), Canada

Global Citizen Scholarship

Giá trị: 5,000

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0 overall with minimum 6.0 in Reading and Writing and 5.5 in Speaking and Listening

Application form, Interview

Suffolk University, USA Cấp học Điều kiện Suffolk University, USA

Automatic Merit Scholarship

Giá trị: $4,000 - $18,500

Cử nhân

Northumbria University, UK Cấp học Điều kiện Northumbria University, UK

Undergraduate UK International Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân