Eynesbury Merit Scholarships (EMS)

Eynesbury Merit Scholarships (EMS)

Eynesbury College
Eynesbury College

Eynesbury College

Adelaide, South Australia, Australia

Được thành lập vào năm 1989, Eynesbury College là trường uy tín tại Úc với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm trong việc phát triển và cung cấp các chương trình học được thiết kế đặc biệt dành cho du học sinh.

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng Eynesbury College
Tên chương trình học bổng Eynesbury Merit Scholarships (EMS)
Loại học bổng 0
Bậc học High School
Giá trị học bổng up to 50% Học phí

Số lượng

Chuyên ngành
Hạn nộp
Điều kiện tóm tắt
GPA
Tiếng anh

Điều kiện chi tiết

Dựa vào thành tích học tập của Học sinh

Chỉ dành cho các học sinh đăng ký 2 chương trình Eynesbury Senior College program hoặc Eynesbury Foundation Studies Program

Học bổng bạn có thể quan tâm

Charles Sturt University (CSU)

Học bổng du học Úc dành cho sinh viên ưa thích truyền thông báo chí tại trường CSU

6.000 AUD

Chi tiết

Charles Sturt University (CSU)

Undergraduate & Postgraduate Scholarship

AU$ 2,000 – 4,000

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Chi tiết

Flinders University

Foundation, Diploma & Pre-Master Scholarship

AU$ 2,500; 5,000; 7,500

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Chi tiết

University of Western Australia

Foundation & Diploma Scholarship

AU$ 2,500 – 5,000

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Chi tiết

University of Sydney

Progression Scholarship

5.000; 10.000; 20.000; 40.000

Năm đầu tiên của chương trình cử nhân

GPA 8.0 trở lên

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Arizona State University

Interdisciplinary Enrichment Fellowship

$ 16,000

$8,000 mỗi kỳ

Chi tiết

Arizona State University

Earl A. and Lenore H. Tripke Fellowship

$4,000

Chi tiết

Arizona State University

ASU WISH Scholarship

$1,000 - $4,000

GPA 3.0

Chi tiết

Arizona State University

Phi Theta Kappa Scholarship

$2,000

GPA 3.5

Chi tiết

The University of Northampton

International Scholarship for Foundation Student

50% học phí

Sinh viên Foundation có cơ hội dành được học bổng 50% khi lên năm nhất Đại học, và 2 năm tiếp theo sẽ được học bổng 30% học phí

Chi tiết