Freshman Academic Scholarships 2020-2021

Freshman Academic Scholarships 2020-2021

Baylor University
Baylor University

Baylor University

Waco, Texas, USA

Trường Đại học Baylor (Baylor University hay gọi tắt BU), Waco, Texas được thành lập vào năm 1845. BU là một tổ chức giáo dục được đánh giá cao đòi hỏi sinh viên phải thực sự xuất sắc và nỗ lực trong học tập, tuyển sinh cạnh tranh cao với tỷ lệ chấp nhận là 39%.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Baylor University
Tên chương trình học bổng Freshman Academic Scholarships 2020-2021
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $40,000 to $84,000 / 8 semester

Hạn nộp Feb 1

Điều kiện chi tiết

These scholarships range from $40,000 to $84,000 divided over 8 undergraduate semesters OR $10,000 to $21,000 per academic year. Applicants who submit application files after February 1 are considered for academic scholarships based on available funding. Renewal is contingent upon maintaining a Baylor cumulative GPA of 3.0 or higher.

Học bổng khác của trường

Baylor University Cấp học Điều kiện Baylor University

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $10,000 - $21,000

Cử nhân

International Year(2 Semesters)

Giá trị: $3,000 - $10,000

Đại học quốc tế năm 1

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

GPA&SAT Scholarship

Giá trị: $40,000

Cử nhân

GPA 3.3/4.0

Lake Ridge Academy Cấp học Điều kiện Lake Ridge Academy

Học bổng Mùa Thu 2020 trường Lake Ridge Academy

Giá trị: 18.000 USD

Trung học

University of Massachusetts Boston Cấp học Điều kiện University of Massachusetts Boston

Dean’s Scholarship

Giá trị: $10,000 - $14,000

Cử nhân

GPA 3.4+

SAT: 1170/ SAT: 24

Bradshaw Christian School Cấp học Điều kiện Bradshaw Christian School

Học bổng đầu vào trường Bradshaw Christian School

Giá trị: 7.000 USD

Trung học

Lynn University Cấp học Điều kiện Lynn University

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $7,000 - $17,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

University of Stirling, UK Cấp học Điều kiện University of Stirling, UK

INTO University of Stirling JV Progression Scholarships

Giá trị: Up to £4,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

SecEDU Honours Scholarship UGCA1568

Giá trị: $8,000 for 1 year

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Bournemouth University, UK Cấp học Điều kiện Bournemouth University, UK

BU Sport Scholarship

Giá trị: £500 - £5,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

Outstanding Academic Performance Scholarship

Giá trị: $5000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

ILAC, Canada Cấp học Điều kiện ILAC, Canada

Health Care Administration Diploma Scholarship

Giá trị: $10,000

Cao đẳng

Có bằng cấp liên quan hoặc kinh nghiệm làm việc tương đương trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe