Học bổng đầu vào

Học bổng đầu vào

Burr and Burton Academy
Burr and Burton Academy

Burr and Burton Academy

Manchester, Vermont , USA

Thành lập vào năm 1829, Burr And Burton Academy là trường tư thục phục vụ khoảng 680 học sinh từ lớp 9-12, cung cấp một chương trình học thuật có tính cạnh tranh cao. Du học sinh nhận được rất nhiều sự quan tâm cá nhân  nhờ có lượng lớn số giảng viên trên mỗi học viên. Trường nằm ở Manchester, Vermont.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Burr and Burton Academy
Tên chương trình học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng 18.544USD

Điều kiện khác Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Boise State University Cấp học Điều kiện Boise State University

Treasure Scholarship

Giá trị: 7.000 USD mỗi năm

Cử nhân

GPA 3.0-4.0 - Tiếng Anh Ko xét

ACT 19+ or SAT 990+

Virginia International University Cấp học Điều kiện Virginia International University

Campus Employment Scholarship

Giá trị: $ 500 - $ 4,000

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.0/4.0

Alliant International University Cấp học Điều kiện Alliant International University

International Scholarship

Giá trị: $ 8,000 - $ 20,000

Cử nhân

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

GPA Only Scholarship

Giá trị: $32,000

Cử nhân

GPA 3.3+/4.0

Washington Academy Cấp học Điều kiện Washington Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $18500 / năm

Trung học

Học bổng khác trên thế giới

Brockenhurst College, UK Cấp học Điều kiện Brockenhurst College, UK

Country specific scholarships

Giá trị: 10 - 40% Học phí

Trung học

Tiếng Anh 5.0 trở lên

Taylors College Perth, Australia Cấp học Điều kiện Taylors College Perth, Australia

Học bổng đầu vào dành cho học sinh chương trình Foundation và Diploma

Giá trị: 10,000

Cao đẳng , Dự bị đại học

Phỏng vấn với đại diện tuyển sinh

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

10kclub.io Scholarship

Giá trị: 10000 USD

Cử nhân

Newcastle University, UK Cấp học Điều kiện Newcastle University, UK

Vice-Chancellor’s International Scholarships

Giá trị: £1,500 - £5,000 tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

James Cook University, Australia Cấp học Điều kiện James Cook University, Australia

International Student Merit Stipend

Giá trị: $700

Cử nhân , Thạc sĩ