WUE Scholarship

WUE Scholarship

Boise State University (BSU)
Trường cấp học bổng Boise State University
Tên chương trình học bổng WUE Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 12.866 USD

Hạn nộp 01/10 & 15/12
Điều kiện tóm tắt
GPA 3.20-4.0
Tiếng anh Ko xét
Điều kiện khác ACT 21+ or SAT 1060+

Điều kiện chi tiết

Học bổng tự động

Học bổng khác của trường

Boise State University Cấp học Điều kiện Boise State University

Treasure Scholarship

Giá trị: 7.000 USD mỗi năm

Cử nhân

GPA 3.0-4.0 - Tiếng Anh Ko xét

ACT 19+ or SAT 990+

Gem Scholarship

Giá trị: 15.000 USD mỗi năm

Cử nhân

GPA 3.90-4.0 - Tiếng Anh Ko xét

ACT 26+ or SAT 1230+

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

University of Hartford Cấp học Điều kiện University of Hartford

International Pathway Program(2 semesters)

Giá trị: $8,000 - $15,000

Dự bị đại học

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Drew Scholarship

Giá trị: $7,000

Cử nhân

GPA 3.25-3.499

Washington Academy Cấp học Điều kiện Washington Academy

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $18500 / năm

Trung học

University of Massachusetts Boston Cấp học Điều kiện University of Massachusetts Boston

Beacon’s Merit Scholarship

Giá trị: $4,000 -$8,000

Cử nhân

GPA 3.4+

George Mason University Cấp học Điều kiện George Mason University

Regional Scholarships

Giá trị: $18,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

NHL Stenden University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện NHL Stenden University of Applied Sciences, Netherlands

Holland Scholarship

Giá trị: 5000 euros

Đại học quốc tế năm 1

University of Stirling, UK Cấp học Điều kiện University of Stirling, UK

INTO University of Stirling Early Bird Scholarship

Giá trị: £4,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Canberra - University of Canberra (UC), Australia Cấp học Điều kiện Canberra - University of Canberra (UC), Australia

UNIVERSITY OF CANBERRA INTERNATIONAL HIGH ACHIEVER SCHOLARSHIP

Giá trị: 20% all tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 85% - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Saxion University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Saxion University of Applied Sciences, Netherlands

The Orange Knowledge Programme (OKP)

Giá trị: 18020

Thạc sĩ

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

Dami Atapattu ILP Award in Anatomy UGCA1569

Giá trị: $5,000 for 1 years

Cử nhân

Applicants must be completing their ILP in Anatomy.