Treasure Scholarship

Treasure Scholarship

Boise State University (BSU)
Trường cấp học bổng Boise State University
Tên chương trình học bổng Treasure Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 7.000 USD mỗi năm

Hạn nộp 01/10 và 15/12
Điều kiện tóm tắt
GPA 3.0-4.0
Tiếng anh Ko xét
Điều kiện khác ACT 19+ or SAT 990+

Điều kiện chi tiết

Hàng năm, xét tự động

Học bổng khác của trường

Boise State University Cấp học Điều kiện Boise State University

WUE Scholarship

Giá trị: 12.866 USD

Cử nhân

GPA 3.20-4.0 - Tiếng Anh Ko xét

ACT 21+ or SAT 1060+

Gem Scholarship

Giá trị: 15.000 USD mỗi năm

Cử nhân

GPA 3.90-4.0 - Tiếng Anh Ko xét

ACT 26+ or SAT 1230+

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Illinois Institute of Technology Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology

Housing scholarship

Giá trị: 4,000 USD

Thạc sĩ

Washington State University Cấp học Điều kiện Washington State University

International Academic Award

Giá trị: Up to 4.000 USD

Dự bị đại học , Cử nhân , Thạc sĩ

Blair Academy Cấp học Điều kiện Blair Academy

Học bổng chương trình thể thao

Giá trị: 60% tuition fee

Trung học

Tiếng Anh 3.0

Giỏi và yêu thích thể thao + Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts + Bảng điểm + Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

Long Island University (LIU) Brooklyn Cấp học Điều kiện Long Island University (LIU) Brooklyn

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $2,000 - $4,000

Cử nhân

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Graduate Progression Scholarship

Giá trị: $8,000

Thạc sĩ

GPA 3.75

Học bổng khác trên thế giới

Maastricht School of Management (MsM), Netherlands Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM), Netherlands

Dean’s Development Fund

Giá trị: Up to 65% học phí

Thạc sĩ

University of Glasgow, UK Cấp học Điều kiện University of Glasgow, UK

School of Geagraphical and Earth Science PGT Excellence Adwards

Giá trị: £10,000

Chứng chỉ sau đại học

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

2019 Academic Business Scholarships

Giá trị: Lên đến $8,000 AUD

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng nhu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng nhu cầu đầu vào của môn học

Swinburne University of Technology, Australia Cấp học Điều kiện Swinburne University of Technology, Australia

Swinburne International Excellence Undergraduate Scholarship

Giá trị:

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Aston University, UK Cấp học Điều kiện Aston University, UK

Global Ambassador Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học