Merit Scholarships

Merit Scholarships

Dean College
Dean College

Dean College

Franklin, Massachusetts , USA

Được thành lập vào năm 1865, Dean College là một trường đại học tư thục, thuộc New England, nằm ở Franklin, Massachusetts. Trường cung cấp các chương trình cấp bằng cử nhân và liên kết cũng như một lịch trình mạnh mẽ về các chương trình học tập và chứng chỉ trong suốt cả năm.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Dean College
Tên chương trình học bổng Merit Scholarships
Cấp học Cử nhân , Cao đẳng
Giá trị học bổng $5,000 - $15,000

Hạn nộp Tự động xét

Điều kiện chi tiết

Không yêu cầu điều kiện bổ sung. 

Học bổng được xét một phần dựa trên đơn xin nhập học.

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Rollins College Cấp học Điều kiện Rollins College

Alonzo Rollins Scholarships

Giá trị: $27,000/năm

Cử nhân

GPA >3.5

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Merit Scholarship for New First-Year Students

Giá trị: $ 10,000 - $25,000

Cử nhân

Lynn University Cấp học Điều kiện Lynn University

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $7,000 - $17,000

Cử nhân

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Cascade Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

St. Mary's School Cấp học Điều kiện St. Mary's School

Vietnamese student entrance scholarship

Giá trị: 20250 USD

Trung học

Học bổng khác trên thế giới

University of West London, UK Cấp học Điều kiện University of West London, UK

International Ambassador Scholarship

Giá trị: £5,000 - £2,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Lucton School, UK Cấp học Điều kiện Lucton School, UK

Lucton Scholarship

Giá trị: 9780 - 25%

Trung học

Staffordshire University, UK Cấp học Điều kiện Staffordshire University, UK

SMART scholarship

Giá trị: 3000/năm

Cử nhân , Dự bị thạc sĩ

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus, Canada

International Undergraduate Freshmen Scholarships

Giá trị: Up to $32,000 per year

Cử nhân

GPA A

SAT

University of Leicester, UK Cấp học Điều kiện University of Leicester, UK

School of Business International UG Merit Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân