Merit Scholarships

Merit Scholarships

Dean College
Dean College

Dean College

Franklin, Massachusetts , USA

Được thành lập vào năm 1865, Dean College là một trường đại học tư thục, thuộc New England, nằm ở Franklin, Massachusetts. Trường cung cấp các chương trình cấp bằng cử nhân và liên kết cũng như một lịch trình mạnh mẽ về các chương trình học tập và chứng chỉ trong suốt cả năm.

Xem thông tin chi tiết của trường
Tổ chức cấp học bổng Dean College
Tên chương trình học bổng Merit Scholarships
Loại học bổng Đầu vào
Bậc học Bachelor , Diploma
Giá trị học bổng $5,000 - $15,000

Số lượng

Chuyên ngành
Hạn nộp Tự động xét
Điều kiện tóm tắt
GPA
Tiếng anh

Điều kiện chi tiết

Không yêu cầu điều kiện bổ sung. 

Học bổng được xét một phần dựa trên đơn xin nhập học.

Học bổng bạn có thể quan tâm

Elmhurst University (Elmhurst College)

International Graduate Scholarship

$ 5,000

Chi tiết

Elmhurst University (Elmhurst College)

Transfer International Discovery Award

$ 5,000

Chi tiết

Elmhurst University (Elmhurst College)

Merit Scholarships

$ 8,000 - $ 17,000

Học bổng này được gia hạn hàng năm trong các năm học (có điều kiện duy trì).

Chi tiết

Elmhurst University (Elmhurst College)

International Discovery Award

$ 1,000 - $ 5,000

Học bổng này được gia hạn hàng năm trong suốt 4 năm học (có điều kiện duy trì).

GPA 5.0 trở lên

Chi tiết

Elmhurst University (Elmhurst College)

International Chairman’s Award

$ 20,000

Được gia hạn suốt 4 năm với điều kiện duy trì

Chi tiết

Học bổng khác trên thế giới

Confederation College

Học bổng $1,500

GPA 8.0

Bài luận 300 từ

Chi tiết

Confederation College

Học bổng $500

GPA 7.0- 8.0

Chi tiết

UC International College

Gift Voucher

$200

Tất cả các cấp học

Chi tiết

University of Lincoln

Centre of Excellence Scholarship

2.000 Bảng

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Ielts Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Chi tiết

Australian Catholic University (ACU)

Entrance Scholarship

50%

Giá trị $9.990

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Ielts Tối thiểu 5.5 min 5.0

Chi tiết