Học bổng trường Culver Stockton College

Culver Stockton College Scholarship

Culver Stockton College
Trường cấp học bổng Culver Stockton College
Tên chương trình học bổng Culver Stockton College Scholarship
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 6.695 USD

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Boise State University Cấp học Điều kiện Boise State University

Gem Scholarship

Giá trị: 15.000 USD mỗi năm

Cử nhân

GPA 3.90-4.0 - Tiếng Anh Ko xét

ACT 26+ or SAT 1230+

Illinois Institute of Technology Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology

Housing scholarship

Giá trị: 4,000 USD

Thạc sĩ

Washington State University Cấp học Điều kiện Washington State University

International Academic Award

Giá trị: Up to 4.000 USD

Dự bị đại học , Cử nhân , Thạc sĩ

Elmhurst University (Elmhurst College) Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College)

Transfer International Discovery Award

Giá trị: $ 5,000

Cử nhân

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

RAMs Transfer Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

d’Overbroeck’s College, UK Cấp học Điều kiện d’Overbroeck’s College, UK

Sixth Form Scholarship

Giá trị: 25% tuition fee

Trung học

Western Sydney University - Sydney Campus, Australia Cấp học Điều kiện Western Sydney University - Sydney Campus, Australia

Western Sydney International Scholarships – Undergraduate

Giá trị: $5,000 - $7,000 per year

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Dựa trên thành tích lớp 12 để xét

Ryerson University, Canada Cấp học Điều kiện Ryerson University, Canada

Early bird scholarship - RUIC Pathway Scholarship

Giá trị:

Đại học quốc tế năm 1

Aston University, UK Cấp học Điều kiện Aston University, UK

Global Excellence Scholarship

Giá trị: £ 5.000

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.5

Mọi chuyên ngành trừ Bachelor in Medicine và MBA

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU Enterprise Chemistry Scholarships

Giá trị: 1.200 USD/ kỳ học

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học