Academic Merit Scholarship 2022/23

Academic Merit Scholarship 2022/23

University of Gloucestershire
University of Gloucestershire

University of Gloucestershire

Gloucester , England, UK

Đại học University of Gloucestershire cam kết cung cấp mọi cơ hội để giúp sinh viên phát triển kỹ năng làm việc thông qua học tập và qua các hoạt động phát triển các kỹ năng sáng tạo, bao gồm các vị trí làm việc và thực tập, tình nguyện viên, thành viên trong nhiều câu  lạc bộ, Tất cả các khóa học tại đây đều khuyến khích sinh viên đi sâu vào hướng nghiên cứu, phân tích và phát triển khả năng tư duy độc lập của sinh viên trong quá trình học tập. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Gloucestershire
Tên chương trình học bổng Academic Merit Scholarship 2022/23
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân , Thạc sĩ
Giá trị học bổng 1200

Chuyên ngành


 

Điều kiện chi tiết

Học bổng trị giá 1200 GBP, chia đều 400 GBP/năm (tối đa 3 năm học)
Điều kiện xét duyệt 128 điểm UCAS hoặc 3 môn A ở A-level và bảng điểm tương đương

Học bổng khác của trường

University of Gloucestershire Cấp học Điều kiện University of Gloucestershire

International Postgraduate Scholarship

Giá trị: 7000

Thạc sĩ

International Undergraduate Scholarship (IUS)

Giá trị: 7000

Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân

International Grant Award

Giá trị: 3000

Cử nhân

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University of East Anglia (UEA) Cấp học Điều kiện University of East Anglia (UEA)

Economics: Vietnam Scholarship (PG)

Giá trị: £9050

Thạc sĩ

Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University) Cấp học Điều kiện Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)

Carnegie Sports Scholarship (Postgraduate)

Giá trị: 50% học phí

Chứng chỉ sau đại học

Anglia Ruskin University Cấp học Điều kiện Anglia Ruskin University

Học bổng MBA

Giá trị: £4,000

Thạc sĩ

Mander Portman Woodward (MPW) Cấp học Điều kiện Mander Portman Woodward (MPW)

Creative and performing arts scholarships

Giá trị: 10% - 50% học phí

Trung học

University of Plymouth Cấp học Điều kiện University of Plymouth

UG/PG International Student Scholarship

Giá trị:

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Học bổng khác trên thế giới

University of Canberra, Australia Cấp học Điều kiện University of Canberra, Australia

UC/GBCA SCHOLARSHIP

Giá trị: 15% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

Southern Cross University - SCU, Australia Cấp học Điều kiện Southern Cross University - SCU, Australia

Outstanding Academic Performance Scholarship

Giá trị: $5000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Trinity Byrnes Collegiate School, USA Cấp học Điều kiện Trinity Byrnes Collegiate School, USA

Học bổng Mùa Thu 2020 trường Trinity Byrnes Collegiate School

Giá trị: 9.500 USD

Trung học

UC International College, New Zealand Cấp học Điều kiện UC International College, New Zealand

Gift Voucher

Giá trị: $200

Cao đẳng

The University of Queensland - UQ, Australia Cấp học Điều kiện The University of Queensland - UQ, Australia

Liveris Academy Undergraduate Scholarship

Giá trị: $10,000/năm

Cử nhân

Hoàn thành lớp 12