Graduate Direct Admission

Graduate Direct Admission

Western Washington University
Western Washington University

Western Washington University

Bellingham, Washington, USA

Được thành lập năm 1886, với lịch sử đào tạo hơn 130 năm, trường Western Washington University là nơi chào đón hơn 16.000 sinh viên theo học. Trường cung cấp hơn 175 chương trình đào tạo về các ngành Kinh tế, Khoa học, Môi trường và Giáo dục. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Western Washington University
Tên chương trình học bổng Graduate Direct Admission
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng $2,500 - $3,500

Awared at Admission

Học bổng khác của trường

Western Washington University Cấp học Điều kiện Western Washington University

Undergraduate Direct Admission Scholarship

Giá trị: $1,000 to $3,500

Cử nhân

International Year( 2 Quarters)

Giá trị: $1,500 -$5,000

Đại học quốc tế năm 1

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Saint Louis University (SLU) Cấp học Điều kiện Saint Louis University (SLU)

Merit-Based Scholarship

Giá trị: $3,000 - $20,000 per year

Cử nhân

Baylor University Cấp học Điều kiện Baylor University

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $10,000 - $21,000

Cử nhân

Texas Wesleyan University Cấp học Điều kiện Texas Wesleyan University

Regularly admitted international students scholarship

Giá trị: 16,000 USD

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS 5.0/ TOEFL 68

No SAT/ACT

George Mason University Cấp học Điều kiện George Mason University

Progression Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

GPA 3.5-4.0 hoặc 3.0-3,49

University of Hartford Cấp học Điều kiện University of Hartford

International Pathway Program(2 semesters)

Giá trị: $8,000 - $15,000

Dự bị đại học

Học bổng khác trên thế giới

University of Prince Edward Island (UPEI), Canada Cấp học Điều kiện University of Prince Edward Island (UPEI), Canada

Entrance scholarships

Giá trị: $1,000 to $3,000

Cử nhân

GPA 90% trở lên, thuộc Top 5% -10% của trường - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Aberystwyth University, UK Cấp học Điều kiện Aberystwyth University, UK

Rashid Domingo Bursary

Giá trị: Up to £12,000

Cử nhân

Nộp đơn đăng ký cho trường

Deakin University, Australia Cấp học Điều kiện Deakin University, Australia

Deakin Vice-Chancellor’s International Scholarship

Giá trị: 50% all tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Charles Sturt University (CSU), Australia Cấp học Điều kiện Charles Sturt University (CSU), Australia

International Student Scholarship

Giá trị: Lên đến 10.000 USD

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 75%

Oxford Sixth Form College, UK Cấp học Điều kiện Oxford Sixth Form College, UK

Học bổng 40% học phí dành cho chương trình A Level hoặc BTEC

Giá trị: 40% Học phí

Trung học

Tiếng Anh IELTS : 6.5 (All skill)