Graduate Direct Admission

Graduate Direct Admission

Western Washington University
Western Washington University

Western Washington University

Bellingham, Washington, USA

Được thành lập năm 1886, với lịch sử đào tạo hơn 130 năm, trường Western Washington University là nơi chào đón hơn 16.000 sinh viên theo học. Trường cung cấp hơn 175 chương trình đào tạo về các ngành Kinh tế, Khoa học, Môi trường và Giáo dục. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Western Washington University
Tên chương trình học bổng Graduate Direct Admission
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng $2,500 - $3,500

Awared at Admission

Học bổng khác của trường

Western Washington University Cấp học Điều kiện Western Washington University

Undergraduate Direct Admission Scholarship

Giá trị: $1,000 to $3,500

Cử nhân

International Year( 2 Quarters)

Giá trị: $1,500 -$5,000

Đại học quốc tế năm 1

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Elmhurst University (Elmhurst College) Cấp học Điều kiện Elmhurst University (Elmhurst College)

Transfer International Discovery Award

Giá trị: $ 5,000

Cử nhân

George Mason University Cấp học Điều kiện George Mason University

Progression Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Cử nhân

GPA 3.5-4.0 hoặc 3.0-3,49

Rollins College Cấp học Điều kiện Rollins College

Alonzo Rollins Scholarships

Giá trị: $27,000/năm

Cử nhân

GPA >3.5

Southern Oregon University (SOU) Cấp học Điều kiện Southern Oregon University (SOU)

Học bổng lên tới 50% tại Southern Oregon University

Giá trị: 50%

GPA 2.5+ - Tiếng Anh 5.5+

Boise State University Cấp học Điều kiện Boise State University

WUE Scholarship

Giá trị: 12.866 USD

Cử nhân

GPA 3.20-4.0 - Tiếng Anh Ko xét

ACT 21+ or SAT 1060+

Học bổng khác trên thế giới

University Of Sussex, UK Cấp học Điều kiện University Of Sussex, UK

Sussex Vietnam Scholarship

Giá trị: £3,000

Thạc sĩ

Bangor University, UK Cấp học Điều kiện Bangor University, UK

Scholarship for Vietnamese student

Giá trị: 50% học phí

Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

Học sinh nhập học kỳ tháng 1/2020

University of Sunderland, UK Cấp học Điều kiện University of Sunderland, UK

International Scholarship 2022/23

Giá trị: £1.400 - £1.400

Cao đẳng , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Keele University, UK Cấp học Điều kiện Keele University, UK

The Developing Countries Scholarship ( UG)

Giá trị: 1,000 Bảng ( giảm học phí)

Cử nhân , Thạc sĩ

Đã có offer

University of Sydney, Australia Cấp học Điều kiện University of Sydney, Australia

Entrance Scholarship

Giá trị: AU$ 2,500 – 5,000 – 7,500 – 10,000

Dự bị đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học