Graduate Direct Admission

Graduate Direct Admission

Western Washington University
Western Washington University

Western Washington University

Bellingham, Washington, USA

Được thành lập năm 1886, với lịch sử đào tạo hơn 130 năm, trường Western Washington University là nơi chào đón hơn 16.000 sinh viên theo học. Trường cung cấp hơn 175 chương trình đào tạo về các ngành Kinh tế, Khoa học, Môi trường và Giáo dục. 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Western Washington University
Tên chương trình học bổng Graduate Direct Admission
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng $2,500 - $3,500

Awared at Admission

Học bổng khác của trường

Western Washington University Cấp học Điều kiện Western Washington University

Undergraduate Direct Admission Scholarship

Giá trị: $1,000 to $3,500

Cử nhân

International Year( 2 Quarters)

Giá trị: $1,500 -$5,000

Đại học quốc tế năm 1

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

University of South Florida (USF) Cấp học Điều kiện University of South Florida (USF)

INTO Regional Scholarship

Giá trị: $5,00 - 10,000

Đại học quốc tế năm 1

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Drew Scholarship

Giá trị: $7,000

Cử nhân

GPA 3.25-3.499

Foxcroft Academy Cấp học Điều kiện Foxcroft Academy

Học bổng đầu vào

Giá trị: 21.750 USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Blair Academy Cấp học Điều kiện Blair Academy

Học bổng chương trình thể thao

Giá trị: 60% tuition fee

Trung học

Tiếng Anh 3.0

Giỏi và yêu thích thể thao + Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts + Bảng điểm + Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

George Mason University Cấp học Điều kiện George Mason University

Undergraduate International Scholarship

Giá trị: $ 10,000

Đại học quốc tế năm 1 , Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

University of Western Australia, Australia Cấp học Điều kiện University of Western Australia, Australia

UWA Global Excellence Scholarship

Giá trị: up to $45,000 toàn khóa

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

St. George Academy Toronto High School, Canada Cấp học Điều kiện St. George Academy Toronto High School, Canada

Entrance Scholarship

Giá trị: CAD 3.000 - 8.000

Trung học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU Enterprise Chemistry Scholarships

Giá trị: 1.200 USD/ kỳ học

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Lakehead University, Canada Cấp học Điều kiện Lakehead University, Canada

Double Scholarship 35.000$ Lakehead

Giá trị: lên đến 35.000$

Cử nhân

GPA 90% - Tiếng Anh 6.0

Không có

Victoria University, Australia Cấp học Điều kiện Victoria University, Australia

VU Master of Counselling Global Scholarship 2020

Giá trị: Up to $6.000

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng