Excutive Dean Scholarship

Excutive Dean Scholarship

Bournemouth University
Trường cấp học bổng Bournemouth University
Tên chương trình học bổng Excutive Dean Scholarship
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng 50% học phí

Số lượng 17

Faculty of Management: 5 Faculty of Science & Technology: 5 Faculty of Media & Communication: 4 Faculty of Health & Social Sciences: 3

Chuyên ngành
  • Faculty of Management
  • Faculty of Science & Technology
  • Faculty of Media & Communication
  • Faculty of Health & Social Sciences
Hạn nộp 30/5/2020

Điều kiện chi tiết

Apply khóa full time, đạt it nhất bằng Honours 2:1 UK upper second class hoặc tương đương chuyên ngành liên quan

Học bổng khác của trường

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

Academic Excellence Scholarship

Giá trị: £3,500

Chứng chỉ sau đại học

Creative Start Scholarship

Giá trị: 2000 - 5000

Chứng chỉ

Early Payment

Giá trị: 1500 GBP

Dự bị đại học , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Foundation Progression Bursary

Giá trị: £3,000

Dự bị đại học

PG Progression Bursary

Giá trị: £5,000

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

University College Birmingham Cấp học Điều kiện University College Birmingham

Birmingham

Giá trị: 1000

Cử nhân

Durham University Cấp học Điều kiện Durham University

Master in Business Analytics Scholarships

Giá trị: Up to £8,375

Chứng chỉ sau đại học

University of West London Cấp học Điều kiện University of West London

International Ambassador Scholarship

Giá trị: £5,000 - £2,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Brunel University London Cấp học Điều kiện Brunel University London

Postgraduate Academic Excellence Scholarship Terms and Conditions 2023/24

Giá trị: 15%

Chứng chỉ sau đại học

Bangor University Cấp học Điều kiện Bangor University

Bangor International Scholarship

Giá trị: £2,000 - 4,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

The University of Adelaide, Australia Cấp học Điều kiện The University of Adelaide, Australia

Global Academic Excellence Scholarship (International)

Giá trị: 50% học phí khóa học

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 6.8/7 - Tiếng Anh Đáp ứng điều kiện đầu vào khóa học

Saxion University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Saxion University of Applied Sciences, Netherlands

The Orange Knowledge Programme (OKP)

Giá trị: 18020

Thạc sĩ

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

International Scientia Coursework Scholarship

Giá trị: Full Tuition Fee; 20,000 AUD per anum

Cử nhân , Thạc sĩ

Manhattan College , USA Cấp học Điều kiện Manhattan College , USA

International Scholarship

Giá trị: $ 6,000 - $ 30,000

Cử nhân

Western Sydney Institute, Australia Cấp học Điều kiện Western Sydney Institute, Australia

Western International Merit Scholarship

Giá trị: $5000

Cao đẳng

Tiếng Anh Ielts 6.0, không band nào dưới 5.5