Excutive Dean Scholarship

Excutive Dean Scholarship

Bournemouth University
Trường cấp học bổng Bournemouth University
Tên chương trình học bổng Excutive Dean Scholarship
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng 50% học phí

Số lượng 17

Faculty of Management: 5 Faculty of Science & Technology: 5 Faculty of Media & Communication: 4 Faculty of Health & Social Sciences: 3

Chuyên ngành
  • Faculty of Management
  • Faculty of Science & Technology
  • Faculty of Media & Communication
  • Faculty of Health & Social Sciences
Hạn nộp 30/5/2020

Điều kiện chi tiết

Apply khóa full time, đạt it nhất bằng Honours 2:1 UK upper second class hoặc tương đương chuyên ngành liên quan

Học bổng khác của trường

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

BU Sport Scholarship

Giá trị: £500 - £5,000

Cử nhân , Thạc sĩ

BU Music Scholarships

Giá trị: 1,150 Bảng ( major) hoặc 450 Bảng ( minor)

Cử nhân , Thạc sĩ

Executive’s Dean khoa Kinh doanh

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

Academic Excellence

Giá trị: £3,500

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 7.0

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

Ackworth School Cấp học Điều kiện Ackworth School

Scholarship of Ackworth School

Giá trị: lên đến 100% học phí

Trung học

GPA Điểm học tập 2 năm gần nhất đạt loại Khá Giỏi trở lên - Tiếng Anh Làm bài kiểm tra Tiếng Anh đầu vào của trường

Tham gia phỏng vấn

Bellerbys College Cấp học Điều kiện Bellerbys College

GCSE Pathway Scholarship

Giá trị: 20%

Trung học

GPA 3.2 - Tiếng Anh 5.5

Phỏng vấn

Anglia Ruskin University Cấp học Điều kiện Anglia Ruskin University

International Early Payment Discount

Giá trị: £ 1.000

Cử nhân , Thạc sĩ

The University of Northampton Cấp học Điều kiện The University of Northampton

Vietnam Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

GPA 2.5

University of Glasgow Cấp học Điều kiện University of Glasgow

Học bổng của Russell Group University Partners

Giá trị: £3,000 - £5,000

Dự bị đại học , Dự bị thạc sĩ

GPA 8.5 trở lên

Personal Statement và Interview

Học bổng khác trên thế giới

Rancho Solano Preparatory School, USA Cấp học Điều kiện Rancho Solano Preparatory School, USA

Học bổng đầu vào

Giá trị: 15.200USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

California State University Northridge, USA Cấp học Điều kiện California State University Northridge, USA

Matador Scholarship Program

Giá trị: $250 đến $8,000

Cao đẳng , Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.0 or 3.5

J. Addision., Canada Cấp học Điều kiện J. Addision., Canada

Học bổng Language Proficiency Scholarship

Giá trị: 1,500 CAD

Trung học

Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên

James Madison University, USA Cấp học Điều kiện James Madison University, USA

Madison Award for Academic Excellence

Giá trị: $4,000 - $10,000

Cử nhân

GPA 3.0

KENT Institute Australia, Australia Cấp học Điều kiện KENT Institute Australia, Australia

Kent International Student Scholarship

Giá trị: 30% học phí

Cử nhân