Excutive Dean Scholarship

Excutive Dean Scholarship

Bournemouth University
Trường cấp học bổng Bournemouth University
Tên chương trình học bổng Excutive Dean Scholarship
Cấp học Thạc sĩ
Giá trị học bổng 50% học phí

Số lượng 17

Faculty of Management: 5 Faculty of Science & Technology: 5 Faculty of Media & Communication: 4 Faculty of Health & Social Sciences: 3

Chuyên ngành
  • Faculty of Management
  • Faculty of Science & Technology
  • Faculty of Media & Communication
  • Faculty of Health & Social Sciences
Hạn nộp 30/5/2020

Điều kiện chi tiết

Apply khóa full time, đạt it nhất bằng Honours 2:1 UK upper second class hoặc tương đương chuyên ngành liên quan

Học bổng khác của trường

Bournemouth University Cấp học Điều kiện Bournemouth University

Academic Excellence Scholarship

Giá trị: £3,500

Chứng chỉ sau đại học

Creative Start Scholarship

Giá trị: 2000 - 5000

Chứng chỉ

Early Payment

Giá trị: 1500 GBP

Dự bị đại học , Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

Foundation Progression Bursary

Giá trị: £3,000

Dự bị đại học

PG Progression Bursary

Giá trị: £5,000

Chứng chỉ sau đại học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

St Mary’s University, Twickenham Cấp học Điều kiện St Mary’s University, Twickenham

The Stage Acting scholarships

Giá trị: Full tuition fees/3 năm học

Cử nhân

University of Central Lancashire Cấp học Điều kiện University of Central Lancashire

Merit Scholarship

Giá trị: 2000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

University of East Anglia (UEA) Cấp học Điều kiện University of East Anglia (UEA)

International & EU scholarship

Giá trị: £4,000

Cử nhân

Ulster University Cấp học Điều kiện Ulster University

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Thạc sĩ

Sinh viên xuất sắc

University of Exeter Cấp học Điều kiện University of Exeter

Dr Neil MacLeod Engineering Pathway Scholarship

Giá trị: 100%

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1

Học bổng khác trên thế giới

Queensland University of Technology (QUT), Australia Cấp học Điều kiện Queensland University of Technology (QUT), Australia

Creative Industries International Scholarship - Vietnam Excellence

Giá trị: 50%

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA < 8.6 tất cả các môn và trung bình môn - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Alliant International University, USA Cấp học Điều kiện Alliant International University, USA

International Scholarship

Giá trị: $ 8,000 - $ 20,000

Cử nhân

James Madison University, USA Cấp học Điều kiện James Madison University, USA

Graybeal Scholarship

Giá trị: $ 5,000

Cử nhân

GPA 2.8

University of South Australia, Australia Cấp học Điều kiện University of South Australia, Australia

Vice Chancellor's International Excellence Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Vermont, USA Cấp học Điều kiện University of Vermont, USA

Global Gateway Program(2 Semesters)

Giá trị: $5,000 - $10,000

Dự bị đại học