Indiana Tech Presidential Scholarship

Indiana Tech Presidential Scholarship (full tuition)

Indiana Tech

Được biết đến với tên chính thức là Indiana Institute of Technology, là một trường đại học tư thục ở Fort Wayne, Indiana. Trường được thành lập vào năm 1930, qua hơn 90 năm phát triển, ngày nay trường được tổ chức thành ba trường cao đẳng. Trường đại học chuyên về các chương trình cấp bằng định hướng nghề nghiệp về kinh doanh, kỹ thuật, khoa học máy tính, giáo dục, tư pháp hình sự và các lĩnh vực khác.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Indiana Tech
Tên chương trình học bổng Indiana Tech Presidential Scholarship (full tuition)
Loại học bổng Học bổng hàng năm
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng 100% học phí

Điều kiện tóm tắt
GPA 3.5

Điều kiện chi tiết

Dành cho sinh viên năm nhất mới nhập học:

  • Công dân Việt Nam
  • 3.5 GPA hoặc cao hơn (trên thang điểm 4.0)
  • Được chấp nhận hoàn toàn vào Indiana Tech (học sinh được chấp nhận có điều kiện sẽ không đủ điều kiện)

Dành cho học sinh chuyển tiếp:

  • Công dân Việt Nam
  • Sẽ đủ điều kiện nhận học bổng khi tốt nghiệp trung học phổ thông
  • Duy trì GPA 3.5 tại cơ sở giáo dục trước đó

Thông tin chi tiết

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

University of Massachusetts Boston Cấp học Điều kiện University of Massachusetts Boston

Beacon’s Merit Scholarship

Giá trị: $4,000 -$8,000

Cử nhân

GPA 3.4+

Illinois Institute of Technology Cấp học Điều kiện Illinois Institute of Technology

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: 22,000 USD/1 năm

Cử nhân

Graduate Direct Entry

Giá trị: Up to 8,000 USD( mỗi năm cấp 4,000 USD)

Thạc sĩ

The Knox School Cấp học Điều kiện The Knox School

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Giá trị: lên tới $24,000 / năm

Trung học

Texas Wesleyan University Cấp học Điều kiện Texas Wesleyan University

Regularly admitted international students scholarship

Giá trị: 16,000 USD

Cử nhân

Tiếng Anh IELTS 5.0/ TOEFL 68

No SAT/ACT

Học bổng khác trên thế giới

Bournemouth University, UK Cấp học Điều kiện Bournemouth University, UK

BU Music Scholarships

Giá trị: 1,150 Bảng ( major) hoặc 450 Bảng ( minor)

Cử nhân , Thạc sĩ

ILAC, Canada Cấp học Điều kiện ILAC, Canada

Health Care Administration Diploma Scholarship

Giá trị: $10,000

Cao đẳng

Có bằng cấp liên quan hoặc kinh nghiệm làm việc tương đương trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

University of Leicester, UK Cấp học Điều kiện University of Leicester, UK

School of Business International UG Merit Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân

FIC Fraser International College (Simon Fraser University), Canada Cấp học Điều kiện FIC Fraser International College (Simon Fraser University), Canada

Vietnamese Student Scholarship

Giá trị: 3,000

Đại học quốc tế năm 1

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0 overall with minimum 6.0 in Reading and Writing and 5.5 in Speaking and Listening

Application form, Interview, Scholarship essay

University of Portsmouth, UK Cấp học Điều kiện University of Portsmouth, UK

Global Outreach: Access to Learning

Giá trị: 10% học phí

Thạc sĩ

Học bổng GOAL (Global Outreach: Access to Learning) dành cho sinh viên đăng ký khoá học Thạc sĩ tại trường.