Học bổng Archbishop Riordan High School

Học bổng Archbishop Riordan High School

Archbishop Riordan High School
Archbishop Riordan High School

Archbishop Riordan High School

San Francisco, California, USA

Với hơn 70 năm giảng dạy, Archbishop Riordan High School vẫn luôn tận tụy đào tạo những cá nhân vượt trội tại San Francisco. Năm 2020-2021 sẽ là một chương sách mới với mô hình co-ed mới lạ và tiến bộ, đóng góp vào lịch sử lâu dài của Riordan.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Archbishop Riordan High School
Tên chương trình học bổng Học bổng Archbishop Riordan High School
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng $ 33000

33000

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Texas A&M University - Corpus Christi Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi

International Year (2 Semesters)

Giá trị: $1,500

Đại học quốc tế năm 1

Colorado State University Cấp học Điều kiện Colorado State University

Cascade Scholarship

Giá trị: $6,000

Cử nhân

University of Massachusetts Boston Cấp học Điều kiện University of Massachusetts Boston

Beacon’s Merit Scholarship

Giá trị: $4,000 -$8,000

Cử nhân

GPA 3.4+

Marine Military Academy Cấp học Điều kiện Marine Military Academy

Học bổng trường Marine Military Academy

Giá trị: Case-by-case

Trung học

Nôp hồ sơ & Phỏng vấn

Suffolk University Cấp học Điều kiện Suffolk University

Automatic Merit Scholarship

Giá trị: $4,000 - $18,500

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Charles Darwin University, Australia Cấp học Điều kiện Charles Darwin University, Australia

Sydney Scholarship

Giá trị: 25% all tuition fee

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Maastricht School of Management (MsM), Netherlands Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM), Netherlands

Alumni Lifelong Learning

Giá trị: Up to 50% học phí

Thạc sĩ

Western Sydney University - Sydney Campus, Australia Cấp học Điều kiện Western Sydney University - Sydney Campus, Australia

Vice-Chancellor's Academic Excellence Undergraduate Scholarships

Giá trị: 50% Học phí

Cử nhân

Swinburne University of Technology, Australia Cấp học Điều kiện Swinburne University of Technology, Australia

Swinburne International Excellence Postgraduate Scholarship

Giá trị: Up to $21.000

Thạc sĩ

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of New South Wales - UNSW, Australia Cấp học Điều kiện The University of New South Wales - UNSW, Australia

Arts & Social Sciences UG International High Achievers Award UGCA1582

Giá trị: 10.000 AUD

Cử nhân

GPA 70% - Tiếng Anh 6.5 trở lên