Học bổng Archbishop Riordan High School

Học bổng Archbishop Riordan High School

Archbishop Riordan High School
Archbishop Riordan High School

Archbishop Riordan High School

San Francisco, California, USA

Với hơn 70 năm giảng dạy, Archbishop Riordan High School vẫn luôn tận tụy đào tạo những cá nhân vượt trội tại San Francisco. Năm 2020-2021 sẽ là một chương sách mới với mô hình co-ed mới lạ và tiến bộ, đóng góp vào lịch sử lâu dài của Riordan.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Archbishop Riordan High School
Tên chương trình học bổng Học bổng Archbishop Riordan High School
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng $ 33000

33000

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Culver Stockton College Cấp học Điều kiện Culver Stockton College

Học bổng trường Culver Stockton College

Giá trị: 6.695 USD

Cử nhân

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Merit Scholarship for New First-Year Students

Giá trị: $ 10,000 - $25,000

Cử nhân

University of Hartford Cấp học Điều kiện University of Hartford

Undergraduate Direct Admission

Giá trị: $13,000 - $23,000

Cử nhân

Orono High School Cấp học Điều kiện Orono High School

Học bổng đầu vào

Giá trị: 8.000USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Marine Military Academy Cấp học Điều kiện Marine Military Academy

Học bổng trường Marine Military Academy

Giá trị: Case-by-case

Trung học

Nôp hồ sơ & Phỏng vấn

Học bổng khác trên thế giới

Cardiff Sixth Form College, UK Cấp học Điều kiện Cardiff Sixth Form College, UK

Học bổng 50% học phí dành cho sinh viên quốc tế của Cardiff Sixth Form College

Giá trị: 50% học phí

Trung học

Rotterdam University of Applied Sciences, Netherlands Cấp học Điều kiện Rotterdam University of Applied Sciences, Netherlands

Orange Knowledge Programme (OKP)

Giá trị: 100% học phí, visa, tiền đi lại và bảo hiểm

Thạc sĩ

Australian National University ANU, Australia Cấp học Điều kiện Australian National University ANU, Australia

ANU College of Law International Excellence Scholarship

Giá trị: 20.000

Chứng chỉ sau đại học

GPA 5.5/7.0 hoặc tương đương - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Bournemouth University, UK Cấp học Điều kiện Bournemouth University, UK

BU Sport Scholarship

Giá trị: £500 - £5,000

Cử nhân , Thạc sĩ

La Trobe College Australia, Australia Cấp học Điều kiện La Trobe College Australia, Australia

Early Bird Scholarship

Giá trị: $5,000

Cao đẳng

Intake 2/2020