Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Thornton Academy
Thornton Academy

Thornton Academy

Saco, Maine, USA

Thành lập năm 1811, Thornton Academy là một trong những trường dự bị đại học lâu đời nhất vùng New England. Trường có chương trình giáo dục trung học toàn diện với hơn 200 khóa học trong 8 lĩnh vực học thuật khác nhau, bao gồm 26 lớp AP và hơn 42 lớp danh dự.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Thornton Academy
Tên chương trình học bổng Học bổng dành cho học sinh quốc tế
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng lên tới $16,000 / năm

Chuyên ngành

 

 

Điều kiện chi tiết

 

 

Thông tin chi tiết

 

 

 

ĐẠI DIỆN TUYỂN SINH

  1. 2

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Arizona State University Cấp học Điều kiện Arizona State University

First-year undergraduate scholarship for international student

Giá trị: up to 15,500 USD/1 năm, gia hạn mỗi năm

Cử nhân

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Drew Scholarship in the Arts

Giá trị: $1,000 ($4,000 trong 4 năm)

Cử nhân

The Quarry Lane School - International Academy Cấp học Điều kiện The Quarry Lane School - International Academy

Học bổng đầu vào

Giá trị: 12.6000 USD đến 21.250USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Lake Ridge Academy Cấp học Điều kiện Lake Ridge Academy

Học bổng Mùa Thu 2020 trường Lake Ridge Academy

Giá trị: 18.000 USD

Trung học

Trinity Byrnes Collegiate School Cấp học Điều kiện Trinity Byrnes Collegiate School

Học bổng Mùa Xuân 2020 trường Trinity Byrnes Collegiate School

Giá trị: 4.225 USD

Trung học

Học bổng khác trên thế giới

University of Leicester, UK Cấp học Điều kiện University of Leicester, UK

Media, Communications and Sociology International UG Merit Scholarship

Giá trị: £3,000 - £5,000

Cử nhân

Brunel University London, UK Cấp học Điều kiện Brunel University London, UK

Brunel Medical School International Scholarship Terms and Conditions 2023/24

Giá trị: 15%

Cử nhân

MBA Scholarship

Giá trị:  £6,500

Thạc sĩ

SV tham gia chương trình học MBA appliction form (bắt đầu từ 15/2/2019)

University of Regina, Canada Cấp học Điều kiện University of Regina, Canada

Học giả xuất sắc

Giá trị: 74,000

Cử nhân

Monash University, Australia Cấp học Điều kiện Monash University, Australia

Pharmacy International Undergraduate Merit Scholarship

Giá trị: Up to $100.000

Cử nhân

GPA Dành cho sinh viên có thành tích học tập cao nhất - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học