Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Học bổng dành cho học sinh quốc tế

Thornton Academy
Thornton Academy

Thornton Academy

Saco, Maine, USA

Thành lập năm 1811, Thornton Academy là một trong những trường dự bị đại học lâu đời nhất vùng New England. Trường có chương trình giáo dục trung học toàn diện với hơn 200 khóa học trong 8 lĩnh vực học thuật khác nhau, bao gồm 26 lớp AP và hơn 42 lớp danh dự.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Thornton Academy
Tên chương trình học bổng Học bổng dành cho học sinh quốc tế
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng lên tới $16,000 / năm

Chuyên ngành

 

 

Điều kiện chi tiết

 

 

Thông tin chi tiết

 

 

 

ĐẠI DIỆN TUYỂN SINH

  1. 2

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

Montverde Academy Cấp học Điều kiện Montverde Academy

Học bổng đầu vào

Giá trị: 8.918USD

Trung học

Nộp hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với trường

Drew University Cấp học Điều kiện Drew University

Drew Scholarship in the Arts

Giá trị: $1,000 ($4,000 trong 4 năm)

Cử nhân

Concordia High School Cấp học Điều kiện Concordia High School

Học bổng đầu vào trường Concordia High School 2019

Giá trị: 5.180 USD

Trung học

Nộp hồ sơ & Phỏng vấn

Texas A&M University - Corpus Christi Cấp học Điều kiện Texas A&M University - Corpus Christi

International Islander Scholar

Giá trị: $1,001 - $2,000

Cử nhân

GPA 3.2/4.0

Virginia International University Cấp học Điều kiện Virginia International University

Presidential Academic Scholarship

Giá trị: $3000 - toàn bộ học phí

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 3.9/4.0

Học bổng khác trên thế giới

University of Turku, Germany Cấp học Điều kiện University of Turku, Germany

Scholarships for outstanding performance

Giá trị: 50%

GPA 3.0

University of Canberra, Australia Cấp học Điều kiện University of Canberra, Australia

GEMS INTERNATIONAL PARTNER SCHOLARSHIP

Giá trị: 10% học phí

Cử nhân

GPA 7.0

University of Reading, UK Cấp học Điều kiện University of Reading, UK

VICE CHANCELLOR GLOBAL SCHOLARSHIP AWARD 2023/24

Giá trị: £4,000

Cử nhân

University of York, UK Cấp học Điều kiện University of York, UK

Be Exceptional scholarships

Giá trị: 2.500 - 7.500

Cử nhân

University of Exeter, UK Cấp học Điều kiện University of Exeter, UK

Undergraduate Global Excellence Scholarships

Giá trị: £5,000-£10,000

Chứng chỉ sau đại học