Học bổng chương trình thể thao

Học bổng chương trình thể thao

Westtown School
Westtown School

Westtown School

Chester, Pennsylvania, USA

Được thành lập vào năm 1799. Nền giáo dục của Trường Westtown dựa trên các nguyên tắc của Quaker và được xây dựng dựa trên niềm tin cơ bản rằng mỗi đứa trẻ, mỗi người, được ban tặng những món quà độc đáo và rằng một nền giáo dục xuất sắc nhận ra và nuôi dưỡng những món quà đó và thúc đẩy sự tìm tòi, khám phá. Nó giúp học sinh nhận ra niềm đam mê của họ và chuẩn bị cho họ trở thành những nhà lãnh đạo và quản lý của một thế giới tốt đẹp hơn.

 

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Westtown School
Tên chương trình học bổng Học bổng chương trình thể thao
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Trung học
Giá trị học bổng up to 60% tuition fee

Điều kiện tóm tắt
GPA 3.0
Điều kiện khác Giỏi và yêu thích thể thao + Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts + Bảng điểm + Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

Điều kiện chi tiết

Yêu cầu đầu vào:

+ Giỏi và yêu thích thể thao

+ Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts

+ Bảng điểm

+ Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

+Tùy vào điểm số, khả năng tiếng Anh và kết quả phỏng vấn, học sinh sẽ được xét và phân vào các trường phù hợp.

Thông tin chi tiết

Học bổng được trao cho những học sinh có đam mê, tinh thần đầy nhiệt huyết với thể thao và tham gia vào các team thể thao của trường, học sinh có thể lựa chọn nhiều bộ môn thú vị sau đây để tham gia: 

  1. Golf
  2. Soccer
  3. Basketball
  4. Baseball 

Học sinh được lợi ích gì từ việc tham gia các câu lạc bộ thể thao??

+ Khi tham gia các chương trình thể thao tại trường, học sinh có cơ hội nhận học bổng từ các trường Cao Đẳng, Đại học và học bổng này được áp dụng qua xuyên suốt qua các năm học. 

+ Giúp hỗ trợ 1 phần nào tài chính cho học sinh và gia đình: 

Chi phí sau học bổng Fall 2023-2024: Học phí trước khi có học bổng ~ 70,000 USD 

Và học phí sau khi nhận học bổng được giảm như dưới đây: 

• Boarding application fee: $600

• Tuition and boarding fee $29,000

• Insurance: $1,100 ~ $1,700 (depends on the school)

 

Học bổng khác của trường

Westtown School Cấp học Điều kiện Westtown School

Merit Scholarships

Giá trị: $2,500 to $15,000

Trung học

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Mỹ

University of Vermont Cấp học Điều kiện University of Vermont

Presidential Scholarship

Giá trị: $17,000-$20,000/ year

Cử nhân

GPA 3.0

Lawrence School Cấp học Điều kiện Lawrence School

Học bổng chương trình thể thao

Giá trị: 60% giá trị học phí

Trung học

GPA 3.0

Giỏi và yêu thích thể thao + Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts + Bảng điểm + Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

St Andrews School Cấp học Điều kiện St Andrews School

Học bổng chương trình thể thao

Giá trị: up to 60% tuition fee

Trung học

GPA 3.0

Giỏi và yêu thích thể thao + Điểm thi Toefl, Eltis, Ielts + Bảng điểm + Clip thể hiện việc tham gia, yêu thích thể thao cho trường.

Arizona State University Cấp học Điều kiện Arizona State University

ASU - USA Pathway Student

Giá trị: up to 8,500

Đại học quốc tế năm 1

Western Washington University Cấp học Điều kiện Western Washington University

International Year( 2 Quarters)

Giá trị: $1,500 -$5,000

Đại học quốc tế năm 1

Học bổng khác trên thế giới

Saxion University of Applied Sciences, Netherland Cấp học Điều kiện Saxion University of Applied Sciences, Netherland

Holland Scholarship

Giá trị: 5000 Eur

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 7.5 - Tiếng Anh 6.5

The University of Northampton, UK Cấp học Điều kiện The University of Northampton, UK

Vietnam Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Thạc sĩ

GPA 2.5

University of Canberra, Australia Cấp học Điều kiện University of Canberra, Australia

UNIVERSITY OF CANBERRA INTERNATIONAL MERIT SCHOLARSHIP

Giá trị: 10% all tuition fee

Cử nhân , Thạc sĩ

GPA 70% - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Charles Darwin University, Australia Cấp học Điều kiện Charles Darwin University, Australia

Destination Australia

Giá trị: $15.000 per year

Cao đẳng , Cử nhân , Thạc sĩ , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Australian Catholic University (ACU), Australia Cấp học Điều kiện Australian Catholic University (ACU), Australia

ACU scholarship 2023

Giá trị: £2000/ semester - £ 5.000/year

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA 7.5 - Tiếng Anh 6.5