Emerging Market Award

Emerging Market Award

Brock University
Brock University

Brock University

St. Catharines, Ontario, Canada

Đại học Brock University, là trường đại học nghiên cứu công lập ở St. Catharines, Ontario, Canada, được thành lập vào tháng 9 năm 1964, sau khi Hội đồng thành phố quyết định xây một trường đại học riêng tại vùng Niagara, để những người ưu tú của nơi này không còn phải xa nhà để theo đuổi tri thức nữa. Cho tới nay, sau 50 năm hình thành và phát triển, Brock University đang dần khẳng định tên tuổi của mình với nhiều thành tích đáng khích lệ.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng Brock University
Tên chương trình học bổng Emerging Market Award
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân
Giá trị học bổng $1.000 - $4,000 CAD

Học bổng chỉ có trong năm đầu tiên

Chuyên ngành

Tất cả chyên ngành

Hạn nộp 01/05
Điều kiện tóm tắt
GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Tiếng anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Thông tin chi tiết

Điều kiện nhận học bổng 

(chỉ xét GPA)

Học bổng thị trường mới nổi – Emergin Scholarship 

(chỉ năm nhất)

8.0 =< GPA <8.5 $1,000
8.5 =< GPA <9.0 $2,000
9.0 =< GPA <9.3 $3,000
GPA >=9.3 $4,000

 

Học bổng khác của trường

Brock University Cấp học Điều kiện Brock University

International Curriculum Award

Giá trị: $1.000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

International Education Fund

Giá trị: Thay đổi

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Brock Scholars Award

Giá trị: Up to $16.000

Cử nhân

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Học bổng đại sứ

Giá trị: Lên đến $16,000

Cử nhân

GPA 9.3 trở lên

Quay video giới thiệu bản thân thể hiện kỹ năng thuyết trình và ngoại ngữ

Học bổng đầu vào (Entrance Scholarship)

Giá trị: $5,000-$20,000 CAD

Cử nhân

GPA 8.0 trở lên

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Canada

Glenlyon Norfolk School Cấp học Điều kiện Glenlyon Norfolk School

Entrance Scholarship

Giá trị: Lên đến $5,000

Trung học

Algoma University Cấp học Điều kiện Algoma University

The Dean’s Award

Giá trị: 1000 CAD

Cử nhân

GPA 7.0 - Tiếng Anh IELTS 6.0 trở lên

Được nhận Offer khóa full-time

Brock University Cấp học Điều kiện Brock University

Học bổng đại sứ

Giá trị: Lên đến $16,000

Cử nhân

GPA 9.3 trở lên

Quay video giới thiệu bản thân thể hiện kỹ năng thuyết trình và ngoại ngữ

Ottawa Catholic School Board Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board

OCSB International Student Program Award For Communication

Giá trị: $ 600

Western University Cấp học Điều kiện Western University

International Presidents Entrance Scholarship

Giá trị: $50,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng khác trên thế giới

University Of Sussex, UK Cấp học Điều kiện University Of Sussex, UK

Sussex Vietnam Scholarship

Giá trị: £3,000

Thạc sĩ

The University of Newcastle Úc (UoN) , Australia Cấp học Điều kiện The University of Newcastle Úc (UoN) , Australia

The International Excellence Scholarship (Information Technology and Computer Science)

Giá trị: Upto AU$60,000 (AU$15,000/năm)

Keele University, UK Cấp học Điều kiện Keele University, UK

UNDERGRADUATE GLOBAL SCHOLARSHIP

Giá trị: £5,000

Cử nhân

La Trobe College Australia, Australia Cấp học Điều kiện La Trobe College Australia, Australia

La Trobe College - Vietnam Scholarship

Giá trị: 20% học phí

Cao đẳng

University of York, UK Cấp học Điều kiện University of York, UK

Merit-based Academic Scholarship

Giá trị: £1,000 - £2,000

Dự bị đại học , Đại học quốc tế năm 1 , Dự bị thạc sĩ

GPA 7.5 trở lên