Merit-based scholarships

Merit-based scholarships

University of Huddersfield
University of Huddersfield

University of Huddersfield

Huddersfield, England, UK

Đại học University of Huddersfield xếp hạng 54 quốc gia (theo The Guardian 2022), trường được đánh giá là một trong những trường có chất lượng đào tạo cao tại Anh, nội dung đào tạo mang đậm tính thực tiễn và ứng dụng cao và luôn được sinh viên của trường đánh giá mức độ hài lòng cao. Trường nhận được giải thưởng “Trường Đại học mới có chất lượng đào tạo cao” của Times Higher Education Supplement.

Xem thông tin chi tiết của trường
Trường cấp học bổng University of Huddersfield
Tên chương trình học bổng Merit-based scholarships
Loại học bổng Học bổng đầu vào
Cấp học Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học
Giá trị học bổng £2000 up to £4000

Học bổng khác của trường

University of Huddersfield Cấp học Điều kiện University of Huddersfield

Scholarships for new international students

Giá trị: 7000

Thạc sĩ

Vietnam Academic Excellence Scholarships

Giá trị: Up to 4000

Cử nhân , Thạc sĩ

Học bổng bạn có thể quan tâm tại Anh

London Business School Cấp học Điều kiện London Business School

London Business School Energy Scholarship

Giá trị: Upto 50%

Thạc sĩ

The University of Hull Cấp học Điều kiện The University of Hull

George W Gray International Scholarship

Giá trị: £9,000

Cử nhân , Thạc sĩ

Newcastle University Cấp học Điều kiện Newcastle University

Pathway Scholarship

Giá trị: £20,000

Aston University Cấp học Điều kiện Aston University

Global Ambassador Scholarship

Giá trị: £3,000

Cử nhân , Chứng chỉ sau đại học

University of St Andrews Cấp học Điều kiện University of St Andrews

International Undergraduate Scholarrship

Giá trị: £10,000

Cử nhân

Học bổng khác trên thế giới

Tilburg University, Netherlands Cấp học Điều kiện Tilburg University, Netherlands

Orange Tulip Scholarship Vietnam

Giá trị: 100% học phí

Thạc sĩ

The University of Alabama at Birmingham (UAB), USA Cấp học Điều kiện The University of Alabama at Birmingham (UAB), USA

Automatic Merit Scholarship

Giá trị: $7,500

Cử nhân

Trinity Byrnes Collegiate School, USA Cấp học Điều kiện Trinity Byrnes Collegiate School, USA

Học bổng Mùa Thu 2020 trường Trinity Byrnes Collegiate School

Giá trị: 9.500 USD

Trung học

University of Vermont, USA Cấp học Điều kiện University of Vermont, USA

Master s International Year ( 2 Semesters)

Giá trị: $5,000 - $10,000

Dự bị thạc sĩ

University of Manitoba, Canada Cấp học Điều kiện University of Manitoba, Canada

Học bổng Đầu Vào

Giá trị: $1,000

Cử nhân

GPA 8.0+